<< กลับไป

#wakuwakujobfair General Affairs

งานบัริหารองค์กร - เลขานุการ,เจ้าหน้าที่ธุรการ,ประสานงาน (งานประจำ)


Space Value (Thailand) Co., Ltd.
(WebSite)

ประเภทของธุรกิจ
การก่อสร้าง
สำนักงานใหญ่
คลองเตย, กรุงเทพมหานคร
วันที่ก่อตั้งบริษัท
Jul 2013


ประวัติบริษัท

<We aim at being the pioneer invokes the possibilities of space>

Proposing not only effective utilization of space but also value-adding ideas that vitalize towns.

<Parking Structure (Multi-storey Car Park)>

Creating next generation parking structure systems with unique ideas and technology At the time when tower-type parking structures were regarded most commonly as vertical circulating structures, based on our unique technology, we developed parking structures with vehicle lifts which is regarded as today's standard. We continued to provide unique products to the market such as forward loading and unloading multi-storey car parks. By 1999, we obtained the highest share in the Japan market regarding the accumulated total of installation record. In addition, being one of the few listed manufacturers in Japan with its own production plant, our company holds an overwhelming proportion of sales for parking structures with ramps. We achieved such success by leveraging our know-how build up over the years through our house building as a comprehensive manufacturer.

คุณสมบัติของผู้สมัครที่ผู้ประกอบการต้องการ

Diligent / hard working / cheerful / honest

ลักษณะงาน

งานธุรการทั่วไป รวมทั้งการต่อวีซ่าและใบอนุญาติทำงานของชาวต่างชาติ ทำเกี่ยวกับเอกสารการเบิกจ่ายงานก่อสร้าง สามารถใช้ Excel ได้คล่อง
มีความเข้าใจในภาษาอังกฤษอย่างดีทั้งการเขียน อ่าน ฟัง และ พูด

คุณสมบัติที่ต้องการ (ประสบการณ์การทำงาน/คุณสมบัติ)

- อายุ 20 - 30 ปี
- การศึกษาระดับปริญญาตรี
- สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี แจ้งผล Toeic
- มีประสบการณ์ด้านธุรการ/บุคคล
- มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ระดับปฏิบัติงานได้ดี
- มีความซื่อสัตย์ ขยัน รอบคอบ มีระเบียบ อดทน กระตืนรือร้น พร้อมที่จะเรียนรู้งานที่ได้รับมอบหมาย
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในที่ทำงาน
- สามารถทำงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาได้ดี

เงื่อนไข

เงินเดือน ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูเพิ่มเติม
สถานที่ทำงาน กรุงเทพมหานคร >กรุงเทพมหานคร >คลองเตย
ชั่วโมงการทำงาน 08:30 - 17:30 Mon.-Fri.
วันหยุด Sat. - Sun.
หมายเหตุ https://goo.gl/maps/LLvrma1nSmt


<< กลับไป