<< กลับไป

Producer /Junior Producer

อื่นๆ - อื่นๆ (งานประจำ)


Nice Day Boy Co., Ltd.
(WebSite)

ประเภทของธุรกิจ
อุตสาหกรรมบันเทิง
สำนักงานใหญ่
วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
วันที่ก่อตั้งบริษัท
Jan 2004


ประวัติบริษัท

NICE+DAY is a Film and Video production company, which has wide capabilites with cooperation of our global networks.
Since our establishment in 1991, we have expanded our business on full-service facilities and provided visual media contents to broadcasters and advertisers. We have our affiliated companies in world; Nice Day Inc. in Los Angeles, NICE DAY BOY in Bangkok, Thailand and NICE ID in Jakarta, Indonesia. With these excellent team members, we have worked on world-wide motion pictures for educational TV programs, TV dramas, TVC, movies and so on. We also propose prodcution plans and try to create our original works.

คุณสมบัติของผู้สมัครที่ผู้ประกอบการต้องการ

Have a niceday!

ลักษณะงาน

○ Interested in film industry especially multimedia field.
(If use to work in film industry would be an advantage

○ Able to coordinate with the producer and the production team.
○ Well organized and flexible (able to work overtime or work off-site sometime)
○ Able to manage schedule and prioritize tasks.
○ Able to work abroad sometime.
○ Able to handle pressure and deadlines
○ Other tasks as assigned.

○ สนใจหรือมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และโฆษณา โดยเฉพาะในด้าน multimedia
○ มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับ Producer และทีม Production
○ สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ และทำงานล่วงเวลาได้ในบางครั้ง (ไปสตูดิโอ, ต้อนรับและประชุมกับลูกค้า)
○ สามารถบริหารตารางงาน และจัดเรียงลำดับความสำคัญของงานได้
○ สามารถเดินทางไปประชุมกับลูกค้าที่ต่างประเทศได้ในบางครั้ง
○ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและเวลาที่จำกัด
○ สามารถทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติที่ต้องการ (ประสบการณ์การทำงาน/คุณสมบัติ)

* เพศหญิง

1. Able to work independently and take actions.
2. Have a strong work ethic and high sense of responsibility.
3. High EQ
4. Excellent communication skills and a team player

1. สามารถคิดวิเคราะห์และปฏิบัติงานได้ด้วยตัวเอง
2. มีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่องานสูง
3. มีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
4. มีทักษะในการสื่อสารและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

เงื่อนไข

เงินเดือน ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูเพิ่มเติม
สถานที่ทำงาน กรุงเทพมหานคร >กรุงเทพมหานคร >วัฒนา
ชั่วโมงการทำงาน 10:00~19:00
วันหยุด Saturday – Sunday and Thailand official holiday (except for urgent work)
หมายเหตุ ยินดีรับเด็กจบใหม่ / ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ 1. Language skill: Good command in English (Japanese is advantage).
2. Computer/ Graphic skill: Email, Microsoft office (word, excel, power point), Multimedia program is adv antage.
3. Education: Bachelor degree in related field
4. Probation: 3 months

1. ทักษะภาษา: สามารถฟัง, พูด, อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้ดี (หากสนใจภาษาญีปุ่นจะพิจารณาเป็นพิเศษ).
2. ทักษะคอมพิวเตอร์: Email, Microsoft office (word, excel, power point), หากเคยใช้ Multimedia program จะพิจ ารณาเป็นพิเศษ
3. วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. ระยะเวลาในการทดลองงาน: 3เดือน


<< กลับไป