<< กลับไป

HR Assistant Manager (JLPT N3 up) (Cosmetics / Supplement manufacturing) [T0934]

งานบัริหารองค์กร - ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และกิจการทั่วไป (งานประจำ)


CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
(WebSite)

ประเภทของธุรกิจ
การรับสมัครงาน
สำนักงานใหญ่
วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
วันที่ก่อตั้งบริษัท
Jan 2016


ประวัติบริษัท

Established in 2006, CareerLink is one of most successful recruitment agencies managed by Japanese, supplying high quality personnel to hundreds of companies. Currently more than 500 companies use the Executive Search services. Now we have companies in Japan, Thailand & Vietnam.

ลักษณะงาน

-All HR matters
-Human resources operations (recruitment, education, training, HR system building, evaluation, rule arrangement)
-Visa, Work Permit, 90days (for Staffs and Family)
-Support Japanese Staff (if any)
-Arrange documents of company
-Cooperate with managers with another department
-Other tasks assigned by MD

คุณสมบัติที่ต้องการ (ประสบการณ์การทำงาน/คุณสมบัติ)

* JLPT N3 ขึ้นไป

-Thai Nationality
-30 to 40 years old
-Female
-Bachelor's degree in Human Resources
-At least 5 years in HR Dept. positions
-Have JLPT certificate (N3 up)
-Cooperative, a team player
-Positive attitude

เงื่อนไข

เงินเดือน ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูเพิ่มเติม
สถานที่ทำงาน กรุงเทพมหานคร >กรุงเทพมหานคร
ชั่วโมงการทำงาน Working day/time Mon-Fri / 8:30-17:30
วันหยุด -
หมายเหตุ 1. Uniform (Pant / Pant 2+ Suit 1),
2. holiday two days a week,
3. Paid Vacations 7 days per year
4. Adjust annual salary (based on earnings).
5. Annual staffing
6. Study abroad,
7. Training (where appropriate)
8. Legal health insurance,
9. Overtime


<< กลับไป