<< กลับไป

GA & Admin. Staff (JLPT N3 up) [T0828]

งานบัริหารองค์กร - ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และกิจการทั่วไป (งานประจำ)


CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
(WebSite)

ประเภทของธุรกิจ
การรับสมัครงาน
สำนักงานใหญ่
วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
วันที่ก่อตั้งบริษัท
Jan 2016


ประวัติบริษัท

Established in 2006, CareerLink is one of most successful recruitment agencies managed by Japanese, supplying high quality personnel to hundreds of companies. Currently more than 500 companies use the Executive Search services. Now we have companies in Japan, Thailand & Vietnam.

ลักษณะงาน

-All GA matters
-Control Supplier and Sub-contractor
-Visa, Work Permit, 90days (for Staffs and Family)
-Support Japanese Staff (if any)
-Arrange documents of company
-Helping out GA Manager
-Other tasks assigned by Japanese MD

คุณสมบัติที่ต้องการ (ประสบการณ์การทำงาน/คุณสมบัติ)

* JLPT N3 ขึ้นไป

-Thai Nationality
-Male / Female
-Bachelor in any fields
-At least 2 years experienced in same positions
-Cooperative, punctual person
-Good command in Japanese (JLPT N3 up)
-Daily conversation level English

เงื่อนไข

เงินเดือน ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูเพิ่มเติม
สถานที่ทำงาน ภาคตะวันออก >ระยอง
ชั่วโมงการทำงาน -Working day / times Mon. – Fri. 8:00-17:30 -Social Security, Medical Insurance etc.
วันหยุด -
หมายเหตุ


<< กลับไป