<< กลับไป

Executive support (Jewelry manufacturer) JLPT N2 up [T0639]

งานบัริหารองค์กร - เลขานุการ,เจ้าหน้าที่ธุรการ,ประสานงาน (งานประจำ)


CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
(WebSite)

ประเภทของธุรกิจ
การรับสมัครงาน
สำนักงานใหญ่
วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
วันที่ก่อตั้งบริษัท
Jan 2016


ประวัติบริษัท

Established in 2006, CareerLink is one of most successful recruitment agencies managed by Japanese, supplying high quality personnel to hundreds of companies. Currently more than 500 companies use the Executive Search services. Now we have companies in Japan, Thailand & Vietnam.

ลักษณะงาน

-General Secretary work for Japanese M.D..

-Making summary of management analysis figures.

-Making reports and send to H.Q. in Japan.

-Interpret in Meeting (Japanese <->Thai), Production site.

-Translate documents.

-Gathering information from inside factory.

-Other tasks as assigned.

คุณสมบัติที่ต้องการ (ประสบการณ์การทำงาน/คุณสมบัติ)

* JLPT N3 ขึ้นไป

-Thai Nationality

-25-30, New Graduated welcome

-Certified JLPT N3 up

-Have experience in executive assistant (advance)

-Have knowledge about Account and Finance(advance)

เงื่อนไข

เงินเดือน ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูเพิ่มเติม
สถานที่ทำงาน กรุงเทพมหานคร >กรุงเทพมหานคร >ประเวศ
ชั่วโมงการทำงาน Working Day : Mon to Fri (working Saturday in busy season) Working Time : 8:00 to 17:00
วันหยุด -
หมายเหตุ Bonus 1 time/year, Salary increase 1 time/year
Social insurance, medical/accident insurance, Medical check
Lunch support


<< กลับไป