<< กลับไป

Japanese Support & Translator

ล่าม,แปลภาษา - ล่าม (งานประจำ)


ENDO LIGHTING (THAILAND) PUBLIC CO., LTD

ประเภทของธุรกิจ
อุตสาหกรรมไฟฟ้า
สำนักงานใหญ่
บางเสาธง, สมุทรปราการ


ประวัติบริษัท

เริ่มเปิดบริษัทฯมาตั้งแต่ปี 2534 โดยดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตโคมไฟฟ้า LED เพื่อส่งออก

ลักษณะงาน

- Supporting and coordinating with the Japanese Management
- Interpreter during meetings and conversations between Thai,
and Japanese people.
- Translate documents from Thai - Japanese - Thai
- Job as assignment

คุณสมบัติที่ต้องการ (ประสบการณ์การทำงาน/คุณสมบัติ)

* JLPT N3 ขึ้นไป

-Female only, aged 25-35 years old.
-Bachelor’s Degree in related fields.
-Experience as a Japanese Interpreter for production
-Good command of Japanese (N3) and up
-Computer literacy.
-Good interpersonal and communication skills.
-Well responsible and flexible.
-Willing to study another job assignment (other than translator)

เงื่อนไข

เงินเดือน ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูเพิ่มเติม
สถานที่ทำงาน เขตปริมณฑล >สมุทรปราการ >บางเสาธง
นิคมอุตสาหกรรม เมืองใหม่บางพลี364 หมู่ 17 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
ชั่วโมงการทำงาน -
วันหยุด -
หมายเหตุ - มีรถรับ - ส่งพนักงาน
- มีชุดยูนิฟอร์ม
- มีค่าครองชีพ
- มีค่าอาหารทั้งในเวลาทำงานปกติ และค่าอาหารช่วงทำ OT
- มีข้าวฟรีทุกมือ
- มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- มีประกันชีวิตให้กับพนักงานทุกคน
- มีกองทุนประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- มีการปรับเงินเดือนประจำปี
- มีโบนัส
- มีกิจกรรมกีฬา
- มีกิจกรรมท่องเที่ยว
- มีงานจัดเลี้ยงแจกรางวัล และมอบทองอายุงานพนักงาน 10 ปี 20 ปี
- มีการตรวจสุขภาพ
- มีกิจกรรมร่วมทำประโยชน์สาธารณะ

<< กลับไป