<< กลับไป

Japanese Interpreter

ล่าม,แปลภาษา - ล่าม (งานประจำ)


Hitachi Industrial Technology (Thailand) Co., Ltd.

ประเภทของธุรกิจ
อื่น ๆ
สำนักงานใหญ่
กบินทร์บุรี, ปราจีนบุรี


ประวัติบริษัท

บริษัท ฮิตาชิ อินดัสเตรียล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด [Hitachi Industrial Technology (Thailand), Ltd.] ชื่อย่อ HITT ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2532 เป็นส่วนหนึ่งในเครือบริษัทฮิตาชิ ภายใต้การบริหารของบริษัท ฮิตาชิ อินดัสเตรียล อิควิปเม็นท์ ซิสเต็ม (Hitachi Industrial Equipment System co., Ltd.) บริษัทได้รับช่วงในการผลิตมอเตอร์ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมจากฮิตาชิมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งครบ 100 ปี ในปี พ.ศ. 2532 และยังผลิต Gear motor, Vortex blower, Circuit breaker และ Magnetic contactor เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม เป็นต้น ณ สถานประกอบการที่ประเทศไทยได้ก่อตั้งขึ้นจนมาถึงในปี พ.ศ. 2557 ได้ครบรอบการก่อตั้งถึง 25 ปี เราได้ผลักดันให้โรงงานในประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าเพื่ออุตสาหกรรม ส่งออกไปจำหน่ายยังตลาดประเทศญี่ปุ่น ตลาดในไทย และตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บริษัทเรามุ่งที่จะผลิตภายในประเทศและใช้วัตถุดิบในประเทศ โดยได้ทำการประกอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การผลิต จนไปถึงการส่งสินค้าถึงตลาดอย่างจริงจัง การเตรียมตัวอย่างต่อเนื่องจากปัจจุบันจนไปถึงอนาคตโดยได้มีการวางแผนรองรับการผลิตมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง (High Efficiency Motor - IE3) เพื่อส่งออกไปยังตลาดประเทศญี่ปุ่น การพัฒนามอเตอร์พิเศษ (Special motor) เพื่อใช้ในประเทศไทย นอกจากนั้นแล้วยังเป็นผู้นำในตลาดใหม่ เป็นต้น
จากกิจกรรมในการผลิตเราได้มุ่งเน้นให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย การเพิ่มคุณภาพ และการพัฒนาบริษัทให้สมกับคำกล่าวที่ว่า “การปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา” เราได้ทำงานอย่างแข็งขันในการสร้างบริษัทที่สามารถให้ความสนับสนุนต่อสังคมได้ อีกด้านหนึ่งเราได้รณรงค์กิจกรรม CSR โดยให้ความสำคัญในการเข้าถึงชุมชนในท้องถิ่น นอกจากนั้นแล้วเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมของโลก เราได้รณรงค์การลดมลภาวะเรือนกระจกด้วยการลดการปล่อยก๊าซและลดการใช้พลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราได้เข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมไทยสีเขียวอย่างจริงจังในเรื่องกิจกรรมการลดการใช้น้ำและลดการใช้พลังงาน ด้วยการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง พวกเรามีเป้าหมายคือ ทำให้บริษัทของเราเป็นบริษัทที่ได้รับความเชื่อถือเชื่อมั่นของลูกค้า และเป็นบริษัทที่พนักงานทุกคนมีความรู้สึกว่าตั้งใจอยากร่วมทำงานด้วยกัน

ลักษณะงาน

1. แปลเอกสารไทย-ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น-ไทย
2. ล่ามแปลภาษาสำหรับการประชุมต่างๆ
3. ประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ไทยกับญี่ปุ่นในการสื่อสารให้เข้าใจตรงกันและราบรื่น
4. ให้ความร่วมมือในแผนกและส่วนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติที่ต้องการ (ประสบการณ์การทำงาน/คุณสมบัติ)

* JLPT N2 ขึ้นไป

เพศ ชาย - หญิง
อาย 22 - 26 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เอกภาษาญี่ปุ่น
พูด อ่าน เขียน ภาษาญี่ปุ่นได้ สื่อสารกับเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นได้ดี
มีความรับผิดชอบและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
สามารถใช Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) ได้ดี

เงื่อนไข

เงินเดือน ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูเพิ่มเติม
สถานที่ทำงาน ภาคตะวันออก >ปราจีนบุรี >กบินทร์บุรี
บริษัท ฮิตาชิ อินดิสเตรียล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอตสาหกรรมกบินบุรีย์ 610 หมู่ 9 ถ.กบินบุรีย์-โคราช (กม.12) ตำบลกบินบุรีย์ อำเภอกบินบุรีย์ จังหวัดปราจีนบุรี 25110
ชั่วโมงการทำงาน -
วันหยุด -
หมายเหตุ ค่าครองชีพ, โบนัสประจำปี, O.T., เบี้ยขยัน, ค่ารถ/ค่าอาหาร, ประกันชีวิต/อุบัติเหตุ, ค่ารักษาพยาบาล, ตรวจสุขภาพประจำปี, กีฬา, นำเที่ยว, รถรับส่ง, ยูนิฟอร์ม, หอพัก ฯลฯ

<< กลับไป