<< กลับไป

พนักงานควบคุมการนำเข้า - ส่งออก

อื่นๆ - International Business (งานประจำ)


J Biz Recruitment Co.,Ltd.
(WebSite)

ประเภทของธุรกิจ
การรับสมัครงาน
สำนักงานใหญ่
บางรัก, กรุงเทพมหานคร


ประวัติบริษัท

บริษัทจัดหางานฯ หนึ่งในเครือบริษัทบางกอกชูโฮ (1976)
ให้บริการสรรหาพนักงานประจำหรือล่ามผู้มีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น สำหรับบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทย
เป็นผู้ริเริ่มใช้แบบทดสอบ HCI-AS ในการคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงานและยังเป็นผู้นำแบบทดสอบด้านวิศวกรรม (ข้อสอบ To-Be วิศวกรรม, ข้อสอบ To-Be ซ่อมบำรุง) มาใช้คัดสรรวิศวกรผู้มีความสามารถด้านเทคนิคให้เหมาะสมกับงาน อีกทั้งให้บริการสรรหาบุคลากรเพื่อเข้าทำงานในบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นอย่างเต็มรูปแบบ

คุณสมบัติของผู้สมัครที่ผู้ประกอบการต้องการ

ผู้มีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น หรือด้านวิศวกรรมศาสตร์

ลักษณะงาน

- ติดต่อประสานงานเรื่องการนำเข้า-ส่งออกกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ติดตามการนำเข้าสินค้า ประสานงานและแก้ไขปัญหาของการนำเข้า-ส่งออก
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติที่ต้องการ (ประสบการณ์การทำงาน/คุณสมบัติ)

- เพศชายหรือหญิง
- สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
- หากมีประสบการณ์ด้านการนำเข้า & ส่งออกจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- ไม่จำเป็นต้องสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้

เงื่อนไข

เงินเดือน ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูเพิ่มเติม
สถานที่ทำงาน ภาคกลาง >อยุธยา >อุทัย
นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา
ชั่วโมงการทำงาน -
วันหยุด - วันอาทิตย์ - หยุดบางเสาร์ - วันหยุดนักขัตฤกษ์ - วันหยุดตามปฏิทินบริษัท
หมายเหตุ สวัสดิการ

- ประกันสังคม
- โบนัสตามผลงาน
- เบี้ยเลี้ยงค่าทำงานล่วงเวลา
- อื่นๆ ตามข้อกำหนดของบริษัท


<< กลับไป