<< กลับไป

ช่างควบคุมเครื่องจักร

งานวิศวกรรม - งานวิศวกรเครื่องกล (งานประจำ)


J Biz Recruitment Co.,Ltd.
(WebSite)

ประเภทของธุรกิจ
การรับสมัครงาน
สำนักงานใหญ่
บางรัก, กรุงเทพมหานคร


ประวัติบริษัท

บริษัทจัดหางานฯ หนึ่งในเครือบริษัทบางกอกชูโฮ (1976)
ให้บริการสรรหาพนักงานประจำหรือล่ามผู้มีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น สำหรับบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทย
เป็นผู้ริเริ่มใช้แบบทดสอบ HCI-AS ในการคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงานและยังเป็นผู้นำแบบทดสอบด้านวิศวกรรม (ข้อสอบ To-Be วิศวกรรม, ข้อสอบ To-Be ซ่อมบำรุง) มาใช้คัดสรรวิศวกรผู้มีความสามารถด้านเทคนิคให้เหมาะสมกับงาน อีกทั้งให้บริการสรรหาบุคลากรเพื่อเข้าทำงานในบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นอย่างเต็มรูปแบบ

คุณสมบัติของผู้สมัครที่ผู้ประกอบการต้องการ

ผู้มีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น หรือด้านวิศวกรรมศาสตร์

ลักษณะงาน

- ควบคุมเครื่องจักรในกระบวนการผลิต
- ปรับตั้งเครื่องจักร
- ดูแล บำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องจักร
- จัดทำรายงานเกี่ยวกับเครื่องจักรที่ใช้งาน
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติที่ต้องการ (ประสบการณ์การทำงาน/คุณสมบัติ)

* เพศชาย

- อายุ 25 ปี - 55 ปี
- สำเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

เงื่อนไข

เงินเดือน ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูเพิ่มเติม
สถานที่ทำงาน เขตปริมณฑล >สมุทรสาคร
บริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
ชั่วโมงการทำงาน 8.30 AM. - 5.30 PM.
วันหยุด - หยุดวันอาทิตย์ - วันหยุดนักขัตฤกษ์ - หยุดตามปฏิทินบริษัท
หมายเหตุ - ประกันสังคม
- โบนัสตามผลงาน
- สวัสดิการอื่นๆตามข้อกำหนดบริษัท


<< กลับไป