<< กลับไป

Marketing officer/N2/

งานการตลาด - การตลาด/โฆษณา/บริหารงานลูกค้า (งานประจำ)


Food Project (Siam) Co., Ltd.

ประเภทของธุรกิจ
อาหารและเครื่องดื่ม
สำนักงานใหญ่
ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร


ประวัติบริษัท

"Food Project (Siam) Co.,Ltd. is a Thai Leading Importer and distributor of frozen seafood, beef,
lamb and Japanese food products for over 15 years. We are one of the pioneers in introducing
several kinds of fishes and seafood products from all over the world to the Thai consumers,
namely, Mackerel (Saba), Salmon, Salmon Trout, Patagonian Toothfish (Snow fish), Rainbow
Trout, Cod, Capelin, king Crab and etc. We have also expanded our business to production and
exportation of value added foods. Currently, we are a Thai leading exporter of soft­shell crab
products from Thailand to the world market.
We focus on distributing consistent good quality food products at reasonable price. Keeping in
mind that customer satisfaction is one of the most important criteria to measure the success of
business, we presetly have more than 3,000 regular customers. They are from hotels, restaurant,
supermarket and wholesalers."

ลักษณะงาน

- วางแผนงานด้านการตลาดของกลุ่มสินค้าที่ได้รับมอบหมาย
- บริหารความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย
- วางแผนการจัดกิจกรรมการตลาด เพื่อสร้าง Brand Awareness, Brand Image ให้กับบริษัท และกลุ่มลูกค้า
- ร่วมดำเนินกิจกรรมการตลาดนอกสถานที่ ออกบูธ จัดงาน Event
- บริหารงบประมาณด้านการตลาดที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ประสานงานกับทีมขาย ในการพัฒนายอดขายของกลุ่มสินค้าที่ได้รับมอบหมาย
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติที่ต้องการ (ประสบการณ์การทำงาน/คุณสมบัติ)

* JLPT N3 ขึ้นไป

-ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือเกี่ยวข้อง
-หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาด หรือ Digital Marketing จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ดีเยี่ยม (N1-N2)
-สามารถเดินทางต่างประเทศ หรือต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

เงื่อนไข

เงินเดือน ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูเพิ่มเติม
สถานที่ทำงาน กรุงเทพมหานคร >กรุงเทพมหานคร >ยานนาวา
Food Project (Siam) Co., Ltd 2210/39­40 ถนน นราธวิาสราชนครนิทร์ แขวงชอ่งนนทรีเขตยานนาวา กรุงเทพฯ
ชั่วโมงการทำงาน -
วันหยุด -
หมายเหตุ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ - ชุดพนักงาน
- เบี้ยขยัน
- โบนัสปีละ 2 ครั้ง
- สินค้าราคาพนักงาน
- งานเลี้ยงประจำปี
- สัมมนา/ท่องเที่ยวประจำปี
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- เงินขวัญถุงงานมงคลสมรส
- ประกันอุบัติเหตุ
- สวัสดิการเยี่ยมไข้
- สวัสดิการรับขวัญบุตรพนักงาน(คลอดบุตร)
- สวัสดิการช่วยเหลือ กรณี บิดา/มารดา/คู่สมรส/บุตร เสียชีวิต

<< กลับไป