<< กลับไป

พนักงานบัญชี / Accounting Officer

งานบัญชี - การบัญชีและการเงิน (งานประจำ)


J Biz Recruitment Co.,Ltd.
(WebSite)

ประเภทของธุรกิจ
การรับสมัครงาน
สำนักงานใหญ่
บางรัก, กรุงเทพมหานคร


ประวัติบริษัท

บริษัทจัดหางานฯ หนึ่งในเครือบริษัทบางกอกชูโฮ (1976)
ให้บริการสรรหาพนักงานประจำหรือล่ามผู้มีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น สำหรับบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทย
เป็นผู้ริเริ่มใช้แบบทดสอบ HCI-AS ในการคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงานและยังเป็นผู้นำแบบทดสอบด้านวิศวกรรม (ข้อสอบ To-Be วิศวกรรม, ข้อสอบ To-Be ซ่อมบำรุง) มาใช้คัดสรรวิศวกรผู้มีความสามารถด้านเทคนิคให้เหมาะสมกับงาน อีกทั้งให้บริการสรรหาบุคลากรเพื่อเข้าทำงานในบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นอย่างเต็มรูปแบบ

คุณสมบัติของผู้สมัครที่ผู้ประกอบการต้องการ

ผู้มีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น หรือด้านวิศวกรรมศาสตร์

ลักษณะงาน

- โอนเงินต่างประเทศ จัดทำบันทึกค่าใช่จ่ายโอนเงินต่างประเทศ
- จัดทำใบสำคัญทั่วไปประจำเดือน (Standard Journal Voucher)
- จัดทำบันทึกรายได้อื่น
- จัดทำบันทึกบัญชีธนาคาร
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน ตามความเหมาะสม

คุณสมบัติที่ต้องการ (ประสบการณ์การทำงาน/คุณสมบัติ)

* JLPT N5 ขึ้นไป

・ เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-50 ปี
・ มีประสบการณ์เรื่องการทำบัญชี การทำธุรกรรมระหว่างประเทศ
・ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก)
・ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/เทียบเท่า หรือสูงกว่า

เงื่อนไข

เงินเดือน ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูเพิ่มเติม
สถานที่ทำงาน ภาคกลาง >อยุธยา >อุทัย
นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา
ชั่วโมงการทำงาน ปฏิบัติงานวันจันทร์-วันศุกร์
วันหยุด หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดที่บริษัทกำหนด
หมายเหตุ สวัสดิการ : สวัสดิการพื้นฐาน, เงินช่วยเหลือเต็มเวลา


<< กลับไป