<< กลับไป

Secretary & Interpreter for CEO / MD

งานบัริหารองค์กร - เลขานุการ,เจ้าหน้าที่ธุรการ,ประสานงาน (งานประจำ)


J Biz Recruitment Co.,Ltd.
(WebSite)

ประเภทของธุรกิจ
การรับสมัครงาน
สำนักงานใหญ่
บางรัก, กรุงเทพมหานคร


ประวัติบริษัท

บริษัทจัดหางานฯ หนึ่งในเครือบริษัทบางกอกชูโฮ (1976)
ให้บริการสรรหาพนักงานประจำหรือล่ามผู้มีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น สำหรับบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทย
เป็นผู้ริเริ่มใช้แบบทดสอบ HCI-AS ในการคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงานและยังเป็นผู้นำแบบทดสอบด้านวิศวกรรม (ข้อสอบ To-Be วิศวกรรม, ข้อสอบ To-Be ซ่อมบำรุง) มาใช้คัดสรรวิศวกรผู้มีความสามารถด้านเทคนิคให้เหมาะสมกับงาน อีกทั้งให้บริการสรรหาบุคลากรเพื่อเข้าทำงานในบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นอย่างเต็มรูปแบบ

คุณสมบัติของผู้สมัครที่ผู้ประกอบการต้องการ

ผู้มีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น หรือด้านวิศวกรรมศาสตร์

ลักษณะงาน

1.ทำหน้าที่เลขานุการแก่ผู้บริหาร / ผู้จัดการ
2.ทำหน้าที่ล่ามแปลภาษา ในกรณีการทำงานนอกสถานที่
3.ปฎิบัติงานทั่วไปตามหน้าที่ของเลขานุการ หรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติที่ต้องการ (ประสบการณ์การทำงาน/คุณสมบัติ)

* JLPT N3 ขึ้นไป

1.สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี
2.หากเคยอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นหรือเคยทำงานกับบริษัทญี่ปุ่นมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3.ผู้มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4.ยินดีต้อนรับผู้ไม่มีประสบการณ์

เงื่อนไข

เงินเดือน ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูเพิ่มเติม
สถานที่ทำงาน เขตปริมณฑล >สมุทรปราการ >พระสมุทรเจดีย์
ชั่วโมงการทำงาน ปฎิบัติงานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 น. - 17.30 น. (พักกลางวัน60นาที)
วันหยุด วันหยุด : วันหยุดเสาร์อาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์, วันหยุดพักร้อน (หลังจากทำงานครบ1ปีสามารถลาพักร้อนได้ 6 วัน)
หมายเหตุ ยินดีรับเด็กจบใหม่ / ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ 1.ประกันสุขภาพ
2.เบี้ยเลี้ยงการทำงานล่วงเวลา (OT)
3.ศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น


<< กลับไป