<< กลับไป

Admin & Account

งานบัริหารองค์กร - เลขานุการ,เจ้าหน้าที่ธุรการ,ประสานงาน (งานประจำ)


J Biz Recruitment Co.,Ltd.
(WebSite)

ประเภทของธุรกิจ
การรับสมัครงาน
สำนักงานใหญ่
บางรัก, กรุงเทพมหานคร


ประวัติบริษัท

บริษัทจัดหางานฯ หนึ่งในเครือบริษัทบางกอกชูโฮ (1976)
ให้บริการสรรหาพนักงานประจำหรือล่ามผู้มีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น สำหรับบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทย
เป็นผู้ริเริ่มใช้แบบทดสอบ HCI-AS ในการคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงานและยังเป็นผู้นำแบบทดสอบด้านวิศวกรรม (ข้อสอบ To-Be วิศวกรรม, ข้อสอบ To-Be ซ่อมบำรุง) มาใช้คัดสรรวิศวกรผู้มีความสามารถด้านเทคนิคให้เหมาะสมกับงาน อีกทั้งให้บริการสรรหาบุคลากรเพื่อเข้าทำงานในบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นอย่างเต็มรูปแบบ

คุณสมบัติของผู้สมัครที่ผู้ประกอบการต้องการ

ผู้มีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น หรือด้านวิศวกรรมศาสตร์

ลักษณะงาน

ดูแลเอกสารต่างๆของแผนก
จัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ
ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
จัดทำเอกสารพื้นฐานบัญชี

คุณสมบัติที่ต้องการ (ประสบการณ์การทำงาน/คุณสมบัติ)

* JLPT N3 ขึ้นไป

・เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี
・สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
・พูด อ่าน เขียน ภาษาญี่ปุ่นได้ดี ( N1 หรือ N2 )
・มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงื่อนไข

เงินเดือน ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูเพิ่มเติม
สถานที่ทำงาน กรุงเทพมหานคร >กรุงเทพมหานคร
ชั่วโมงการทำงาน ・ปฏิบัติงานวันจันทร์-วันศุกร์ และวันเสาร์บางเสาร์
วันหยุด ・หยุดตามปฏิทินบริษัท ・หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์
หมายเหตุ ・สวัสดิการพื้นฐาน
・สวัสดิการอื่นๆตามข้อตกลงบริษัท


<< กลับไป