<< กลับไป

รับสมัครล่ามภาษาญี่ปุ่น / Japanese Interpreter งานชลบุรี

ล่าม,แปลภาษา - ล่าม (งานประจำ)


J Biz Recruitment Co.,Ltd.
(WebSite)

ประเภทของธุรกิจ
การรับสมัครงาน
สำนักงานใหญ่
บางรัก, กรุงเทพมหานคร


ประวัติบริษัท

บริษัทจัดหางานฯ หนึ่งในเครือบริษัทบางกอกชูโฮ (1976)
ให้บริการสรรหาพนักงานประจำหรือล่ามผู้มีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น สำหรับบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทย
เป็นผู้ริเริ่มใช้แบบทดสอบ HCI-AS ในการคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงานและยังเป็นผู้นำแบบทดสอบด้านวิศวกรรม (ข้อสอบ To-Be วิศวกรรม, ข้อสอบ To-Be ซ่อมบำรุง) มาใช้คัดสรรวิศวกรผู้มีความสามารถด้านเทคนิคให้เหมาะสมกับงาน อีกทั้งให้บริการสรรหาบุคลากรเพื่อเข้าทำงานในบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นอย่างเต็มรูปแบบ

คุณสมบัติของผู้สมัครที่ผู้ประกอบการต้องการ

ผู้มีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น หรือด้านวิศวกรรมศาสตร์

ลักษณะงาน

รายละเอียดงาน
・ล่ามภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย
・แปลเอกสารที่เกี่ยวข้อง
・งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติที่ต้องการ (ประสบการณ์การทำงาน/คุณสมบัติ)

* JLPT N1 เท่านั้น

・เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี
・ปริญญาตรี สาขาภาษาญี่ปุ่น หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
・พูด อ่าน เขียน ภาษาญี่ปุ่นได้ดี
・มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงื่อนไข

เงินเดือน ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูเพิ่มเติม
สถานที่ทำงาน ภาคตะวันออก >ชลบุรี
แหลมฉบัง
ชั่วโมงการทำงาน เวลา 9.00 – 17.30 น.
วันหยุด ・ปฏิบัติงานวันจันทร์-วันศุกร์ ・หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์
หมายเหตุ


<< กลับไป