<< กลับไป

Sales Representative (Japanese Speaking) / N2

งานการตลาด - ฝ่ายแผนงาน/ฝ่ายการตลาด (งานประจำ)


J Biz Recruitment Co.,Ltd.
(WebSite)

ประเภทของธุรกิจ
การรับสมัครงาน
สำนักงานใหญ่
บางรัก, กรุงเทพมหานคร


ประวัติบริษัท

บริษัทจัดหางานฯ หนึ่งในเครือบริษัทบางกอกชูโฮ (1976)
ให้บริการสรรหาพนักงานประจำหรือล่ามผู้มีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น สำหรับบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทย
เป็นผู้ริเริ่มใช้แบบทดสอบ HCI-AS ในการคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงานและยังเป็นผู้นำแบบทดสอบด้านวิศวกรรม (ข้อสอบ To-Be วิศวกรรม, ข้อสอบ To-Be ซ่อมบำรุง) มาใช้คัดสรรวิศวกรผู้มีความสามารถด้านเทคนิคให้เหมาะสมกับงาน อีกทั้งให้บริการสรรหาบุคลากรเพื่อเข้าทำงานในบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นอย่างเต็มรูปแบบ

คุณสมบัติของผู้สมัครที่ผู้ประกอบการต้องการ

ผู้มีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น หรือด้านวิศวกรรมศาสตร์

ลักษณะงาน

・เสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท
・เพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้บรรลุเป้าหมาย
・ดูแลลูกค้าเดิมและขยายกลุ่มเป้าหมาย เพิ่มจำนวนลูกค้ารายใหม่
・ประสานงานระหว่างลูกค้าและบริษัท ร่วมกันแก้ไขปัญหาใดๆที่เกิดขึ้นระหว่างลูกค้าและบริษัท
・ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติที่ต้องการ (ประสบการณ์การทำงาน/คุณสมบัติ)

* JLPT N2 ขึ้นไป

・เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี
・ปริญญาตรี สาขาภาษาญี่ปุ่น หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
・พูด อ่าน เขียน ภาษาญี่ปุ่นได้ดี ( N1 หรือ N2 )
・มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
・มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
・สามารถเดินทางออกนอกสถานที่ได้

เงื่อนไข

เงินเดือน ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูเพิ่มเติม
สถานที่ทำงาน กรุงเทพมหานคร >กรุงเทพมหานคร
ชั่วโมงการทำงาน ・9.00 AM. - 5.30 PM.
วันหยุด ・ปฏิบัติงานวันจันทร์-วันศุกร์ ・หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์
หมายเหตุ ยินดีรับชาวต่างชาติ


<< กลับไป