<< กลับไป

【日本人社長やマネージャーのアシスタント】Executive Assistant

งานบัริหารองค์กร - เลขานุการ,เจ้าหน้าที่ธุรการ,ประสานงาน (งานประจำ)


J Biz Recruitment Co.,Ltd.
(WebSite)

ประเภทของธุรกิจ
การรับสมัครงาน
สำนักงานใหญ่
บางรัก, กรุงเทพมหานคร


ประวัติบริษัท

บริษัทจัดหางานฯ หนึ่งในเครือบริษัทบางกอกชูโฮ (1976)
ให้บริการสรรหาพนักงานประจำหรือล่ามผู้มีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น สำหรับบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทย
เป็นผู้ริเริ่มใช้แบบทดสอบ HCI-AS ในการคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงานและยังเป็นผู้นำแบบทดสอบด้านวิศวกรรม (ข้อสอบ To-Be วิศวกรรม, ข้อสอบ To-Be ซ่อมบำรุง) มาใช้คัดสรรวิศวกรผู้มีความสามารถด้านเทคนิคให้เหมาะสมกับงาน อีกทั้งให้บริการสรรหาบุคลากรเพื่อเข้าทำงานในบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นอย่างเต็มรูปแบบ

คุณสมบัติของผู้สมัครที่ผู้ประกอบการต้องการ

ผู้มีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น หรือด้านวิศวกรรมศาสตร์

ลักษณะงาน

ผู้ช่วยผู้บริหาร (Executive Assistant - Japanese Speaking)
日本人社長やマネージャーのアシスタント

รายละเอียดงาน
・อำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหาร ในการดำเนินงานตามแผนงานและเป้าหมายของบริษัท ด้วยความถูกต้องและทันตามกำหนดเวลา
・ดูแลตารางนัดหมายต่างๆ ประสานงานกับทุกหน่วยงานในองค์กร ในการเตรียมข้อมูล จัดเตรียมการประชุม บันทึกรายงานการประชุม และติดตามความคืบหน้าของงานที่ได้รับมอบหมายจากทุกฝ่าย เพื่อให้แผนงานต่างๆที่วางไว้บรรลุผลสำเร็จ
・ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร สร้างและดูแลระบบการจัดเก็บเอกสารและอีเมล
・รับผิดชอบงานอื่นๆ เพื่อสนับสนุนงานด้านต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติที่ต้องการ (ประสบการณ์การทำงาน/คุณสมบัติ)

* JLPT N1 เท่านั้น

・เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี
・ปริญญาตรี สาขาภาษาญี่ปุ่น หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
・พูด อ่าน เขียน ภาษาญี่ปุ่นได้ดี ( N1 หรือ N2 )
・มีไหวพริบปฏิภาณ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
・หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
・มีใบอนุญาตขับรถ
・N1保有者 急募 

เงื่อนไข

เงินเดือน ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูเพิ่มเติม
สถานที่ทำงาน กรุงเทพมหานคร >กรุงเทพมหานคร >บางรัก
ชั่วโมงการทำงาน ・9 am. - 5.30 pm.
วันหยุด ・ปฏิบัติงานวันจันทร์-วันศุกร์ ・หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์
หมายเหตุ ยินดีรับเด็กจบใหม่ ยินดีรับชาวต่างชาติ


<< กลับไป