<< กลับไป

Purchasing Oversea (Japanese Language)

อื่นๆ - อื่นๆ (งานประจำ)


ENDO LIGHTING (THAILAND) PUBLIC CO., LTD

ประเภทของธุรกิจ
อุตสาหกรรมไฟฟ้า
สำนักงานใหญ่
บางเสาธง, สมุทรปราการ


ประวัติบริษัท

เริ่มเปิดบริษัทฯมาตั้งแต่ปี 2534 โดยดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตโคมไฟฟ้า LED เพื่อส่งออก

ลักษณะงาน

1. จัดซื้อวัตถุดิบทั้งใน และต่างประเทศ (main oversea)
2. ต่อรอง Supplier และหาแหล่งวัตถุดิบใหม่
3. ติดต่อ Supplier และติดตามงาน Outsource
4. ควบคุมดูแลการจัดซื้อสินค้าให้ได้ตามกำหนด
5. ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า

คุณสมบัติที่ต้องการ (ประสบการณ์การทำงาน/คุณสมบัติ)

* เพศหญิง

* JLPT N3 ขึ้นไป

-Female, aged 25-35 years old.
-Bachelor’s Degree in related fields.
-Experience in Purchase 3- 5 years
-Good command of Japanese (N3) and up
-Good command of English
-Computer literacy. (SAP systems)
-Good interpersonal and communication skills.
-Well responsible and flexible.
-Willing to study another job assignment

เงื่อนไข

เงินเดือน ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูเพิ่มเติม
สถานที่ทำงาน เขตปริมณฑล >สมุทรปราการ >บางเสาธง
นิคมอุตสาหกรรม เมืองใหม่บางพลี364 หมู่ 17 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
ชั่วโมงการทำงาน -
วันหยุด -
หมายเหตุ - มีรถรับ - ส่งพนักงาน
- มีชุดยูนิฟอร์ม
- มีค่าครองชีพ
- มีค่าอาหารทั้งในเวลาทำงานปกติ และค่าอาหารช่วงทำ OT
- มีข้าวฟรีทุกมือ
- มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- มีประกันชีวิตให้กับพนักงานทุกคน
- มีกองทุนประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- มีการปรับเงินเดือนประจำปี
- มีโบนัส
- มีกิจกรรมกีฬา
- มีกิจกรรมท่องเที่ยว
- มีงานจัดเลี้ยงแจกรางวัล และมอบทองอายุงานพนักงาน 10 ปี 20 ปี
- มีการตรวจสุขภาพ
- มีกิจกรรมร่วมทำประโยชน์สาธารณะ

<< กลับไป