<< กลับไป

HR Senior Manager(JLPT N2up) [T0793]

งานบัริหารองค์กร - ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และกิจการทั่วไป (งานประจำ)


CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
(WebSite)

ประเภทของธุรกิจ
การรับสมัครงาน
สำนักงานใหญ่
วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
วันที่ก่อตั้งบริษัท
Jan 2016


ประวัติบริษัท

Established in 2006, CareerLink is one of most successful recruitment agencies managed by Japanese, supplying high quality personnel to hundreds of companies. Currently more than 500 companies use the Executive Search services. Now we have companies in Japan, Thailand & Vietnam.

ลักษณะงาน

• Human resources operations (recruitment, education, training, HR system building, evaluation, rule arrangement)
• Legal service (contract / personnel trouble correspondence • consultant attorney window contact service)
• Administrative response • Internal control work

คุณสมบัติที่ต้องการ (ประสบการณ์การทำงาน/คุณสมบัติ)

* JLPT N2 ขึ้นไป

-Thai Nationality
-Female
-35 to 43 yers old
-Bachelor’s degree
-Have experience Manager position over 5 year in HR
-Have JLPT N2 certificate
-Able to communication in English
-Experienced ISO(Advance)
-Interested in CSR activities • QC activities • internal control activities.
-Driver's license holder
-Smaller number of times of change
-Able to commute to work

เงื่อนไข

เงินเดือน ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูเพิ่มเติม
สถานที่ทำงาน กรุงเทพมหานคร >กรุงเทพมหานคร
ชั่วโมงการทำงาน Workday /Time: Mon to Fri / 8:30-17:30
วันหยุด -
หมายเหตุ Bonus 2time/year, Increase salary 1time/year, Sick & Personal leave
Medical support, provident fund, Transport, Meal, language fee, etc


<< กลับไป