<< กลับไป

Sales (Office work/LED lighting・Air conditioning system) [T0396]

งานด้านการขาย - พนักงานขาย (งานประจำ)


CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
(WebSite)

ประเภทของธุรกิจ
การรับสมัครงาน
สำนักงานใหญ่
วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
วันที่ก่อตั้งบริษัท
Jan 2016


ประวัติบริษัท

Established in 2006, CareerLink is one of most successful recruitment agencies managed by Japanese, supplying high quality personnel to hundreds of companies. Currently more than 500 companies use the Executive Search services. Now we have companies in Japan, Thailand & Vietnam.

ลักษณะงาน

-Introduce company's products to the Japanese factory by telephone and
get contact information of Japanese purchasing decision maker, then
connect to Japanese sales person (outside duty workers)
-General support of Japanese sales (outside duty workers)

คุณสมบัติที่ต้องการ (ประสบการณ์การทำงาน/คุณสมบัติ)

* JLPT N4 ขึ้นไป

-Thai nationality
-Not over 39 y.o.
-Female
-Bachelor degree in any field
-At least 2 year working experience in sales
-Able to daily conversation in English
-Have high motivation for achieve target
-JLPT N4 up (advanced)

เงื่อนไข

เงินเดือน ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูเพิ่มเติม
สถานที่ทำงาน กรุงเทพมหานคร >กรุงเทพมหานคร
ชั่วโมงการทำงาน Working day / time : Mon to Fri / 9:00-18:00
วันหยุด -
หมายเหตุ Holiday : Thai calendar, Year-end/New year holiday 9days, SongKran holiday 9days
Social security, Medical insurance, Bonus 1time/year


<< กลับไป