<< กลับไป

Japanese Interpreter

ล่าม,แปลภาษา - ล่าม (งานประจำ)


บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทของธุรกิจ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานใหญ่
ศรีมหาโพธิ, ปราจีนบุรี


ประวัติบริษัท

Canon Prachinburi (Thailand) Ltd. manufactures digital multifunction office systems and service parts, molding, and mounting of parts. The company was founded in 2008 and is based in Prachinburi, Thailand. Canon Prachinburi (Thailand) Ltd. operates as a subsidiary of Canon Inc.

คุณสมบัติของผู้สมัครที่ผู้ประกอบการต้องการ

Interpreter (Thai-Jap)

ลักษณะงาน

เป็นล่ามประจำฝ่ายงาน (ไม่ใช่ล่ามส่วนกลาง)
> 1 Production ฉีดพลาสติก (2 ตำแหน่ง)
> 2 Production ปั้มโลหะ
> 3 Production ผลิตแผ่น PCB
> 4 Production QA (2 ตำแหน่ง)
> 5 Production Planning
> 6 Admin จัดซื้อ

คุณสมบัติที่ต้องการ (ประสบการณ์การทำงาน/คุณสมบัติ)

* JLPT N3 ขึ้นไป

เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี, วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
> 1.มีทักษะด้านการสื่อสารและแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย
> 2.มีมุษย์สัมพันธ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
> 3.มีความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ในโรงงานอุตสาหกรรม
> 4.ต้องเป็นบุคคลที่สามารถไว้ใจได้ เก็บความลับของบริษัทได้
> 5.สื่อสารญี่ปุ่นได้ระดับ N2
> 6.สื่อสารญี่ปุ่นได้ระดับ N3 ต้องมีประสบการณ์สายโรงงานอุตสาหกรรม 2 ปีขึ้นไป

เงื่อนไข

เงินเดือน ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูเพิ่มเติม
สถานที่ทำงาน ภาคตะวันออก >ปราจีนบุรี >ศรีมหาโพธิ
304 Industrial Park. 550 Moo 7, Thatoom, Srimahaphote,Prachiburi, 25140
ชั่วโมงการทำงาน -
วันหยุด -
หมายเหตุ 1.โบนัส ปีละ 2 ครั้ง(ตามผลประกอบการ)
2. เบี้ยขยัน 800 บาท/เดือน
3. ยูนิฟอร์มฟรี 3 ชุด
4. ค่ากะ
5. ข้าวฟรี อาหารราคาถูก
6. เงินชดเชยค่าอาหาร กรณีปฏิบัติงานนอกบริษัท
7. ค่ารักษาพยาบาล 20,000 บาท/ปี
8. ค่าคลอดบุตร 1,000 บาท
9. เงินช่วยค่าสมรส 1,500 บาท
10. ค่ากิจสัมพันธ์ภายในฝ่ายงานหรือส่วนงาน 600 บาท/ คน /ปี
11. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
12. ปรับค่าจ้างประจำปี
13. การพิจารณาเลื่อนตำแหน่งประจำปี
14. ค่าความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น ตามที่บริษัทกำหนด
15. ตรวจสุขภาพประจำปี
16. รถรับ – ส่งพนักงาน จังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก
17. ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์
18. ค่าพวงหรีด
19. รถรับ-ส่ง พนักงานไปร่วมงานฌาปนกิจ
20. โรงยิม

<< กลับไป