<< กลับไป

Asst. Sales Export Manager

งานด้านการขาย - อื่นๆ (งานประจำ)


Sri Trang Agro-Industry PLC.

ประเภทของธุรกิจ
อุตสาหกรรมเคมี / พลาสติก
สำนักงานใหญ่
ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร


ประวัติบริษัท

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2530 และในปัจจุบันถือว่าเป็น ผู้ประกอบการยางธรรมชาติแบบครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 10 ของความต้องการยางธรรมชาติทั่วโลก มีการดำเนินงานแบบครบวงจรตั้งแต่การปลูกยางพารา การผลิตผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ จนกระทั่งการผลิตถุงมือยางทางการแพทย์

ลักษณะงาน

Position: Asst. Export Sales Manager

Job Description:

• Focus on selling medical grade quality.
• Visiting key customers on a quarterly bases.
• Evaluating the region and finding business potentials to develop.
• Understanding the market and feedback pricing, material trends and other business developments.
• Consulting customers on portfolio and regulatory decisions.
• Launching new products to right customers and helping to position the product correctly.
• Exchange with peers to evaluate the right price level per customer and region/country.
• Understanding the market needs and proactively driving the business development.
• Creating a hunting list and working on it consequently.
• Using available tools to fill in current status of customer activities.
• Participate in overall market intelligence activities plus collecting competitors information and products.
คุณสมบัติที่ต้องการ (ประสบการณ์การทำงาน/คุณสมบัติ)

* JLPT N3 ขึ้นไป

Qualification:

• Bachelor/ Master degree in related field.
• Gender (sex) no preference, age 25 - 35 years old.
• Minimum 3-5 years’ experience in a similar role with a blend of export sale, logistics, shipping, and marketing.
• Experienced in export sales.
• Excellent command of Japanese and English language.
• Strong interpersonal skills.
• Analytical skills with good business acumen.
• Logical thinking, calculation skills.
• Effective negotiation & communication.
• Independent, detailed and meticulous.
• Pleasant disposition, strong service orientation, problem-solving skills and resourceful.

เงื่อนไข

เงินเดือน ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูเพิ่มเติม
สถานที่ทำงาน กรุงเทพมหานคร >กรุงเทพมหานคร >ปทุมวัน
ชั่วโมงการทำงาน Business hours: 09.00AM - 05.30PM
วันหยุด Working day: Monday - Friday
หมายเหตุ Location: Park Ventures Ecoplex, Wireless Rd., (BTS: Phloen Chit Station)

<< กลับไป