<< กลับไป

[WORK IN JAPAN]全日本空輸株式会社 (ALL NIPPON AIRWAYS CO.,LTD.)

งานการตลาด - ฝ่ายแผนงาน/ฝ่ายการตลาด (งานประจำ)


Fourth Valley Concierge Corp.
(WebSite)

ประเภทของธุรกิจ
การรับสมัครงาน
สำนักงานใหญ่
อื่นๆ


ประวัติบริษัท

We are Connect Job Agent from Forth Valley Concierge in Japan!
We offer more than simply a direct recruiting platform.
If you feel that you would need extra help, or simply want to apply yourself to more places to increase your chances, our special agent service is available to you.
Register as a Connect member now to access this Plus service!

คุณสมบัติของผู้สมัครที่ผู้ประกอบการต้องการ

Connecting talent with where it is appreciated,anywhere in the world.

ลักษณะงาน

◆Corporate Profile

1952年の創業以来、ANAグループは不断の挑戦を続け、今日ではアジアを代表するエアライングループの一つに数えられるまでに成長を遂げてきました。世界の航空業界はいま大転換期にあり、世界的な航空自由化(オープンスカイ)の進展やLCC(Low Cost Carrier)の台頭とともに、日本の首都圏空港の発着枠拡大など、国内外における競争環境は目まぐるしく変化しています。その中でANAグループが次に目指すのは、数ある航空会社の中からお客様に選ばれ、世界の航空業界をリードし続けられる確固たる地位を築くこと。お客様の満足度にこだわり、価値創造を追求することにより、自立した強い企業として更なる発展を目指しています。

◆Job Scope
グローバルスタッフ(事務)の仕事のフィールドは大きく3つの領域から成り立っています。

■オペレーション領域
航空機の運航・サポートに関わる機能で、主に「6つのセンター」が、高い「安全性」「定時性」「快適性」の実現に向けて、協力・連携しています。
・オペレーションマネジメントセンター
オペレーションに関わる生産管理・品質管理業務を通じたお客様視点のオペレーションの実現、オペレーション品質向上に向けた課題解決の企画・調整などを担います。

その他にも、オペレーションサポートセンター、空港センター、整備センター、客室センター、フライトオペレーションセンターという部署があります。


■ビジネス機能
エアラインビジネスのフィールドで、旅客事業や貨物・物流事業を中心に、高い「お客様満足」と「収益性向上」に向けて日々取り組んでいます。
・調達部
航空機・航空燃料など事業運営に必要なお金・サービスの調達、コストマネジメントの企画・推進、海外事業所やグループ会社への波及を取りまとめている部署です。
・マーケティング室
需要予測に基づく運賃や販売座席の調整や路線ネットワークや運航ダイヤの立案・調整、Webサイトの企画・運営、宣伝・デジタルマーケティング、マイレージプログラム運営、顧客基盤やブランド価値を資産として活用したビジネス企画を担う部署です。

その他にも、貨物事業室、国際提携部、CS&プロダクト・サービス室、施設部、営業センターなどがあります。


■コーポレート領域
ANAという企業を経営・運営するフィールドです。
・広報部
国内外の広報に関する戦略立案や、PRプランやメッセージの立案・作成、記者会見の企画・運営、プレスリリースなど、メディアとの関係構築を行う部署です。

その他にも、企画部、総務部、経理・財務室、法務部、業務プロセス改革室(IT)、総合安全推進会議などがあります。


◆Salary
初年度月給
学部卒:218,557円/月 (2018年度実績) ※試用期間を除く
大学院卒:226,459円/月 (2018年度実績) ※試用期間を除く

คุณสมบัติที่ต้องการ (ประสบการณ์การทำงาน/คุณสมบัติ)

* JLPT N3 ขึ้นไป

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และญี่ปุ่นได้ดี
2.เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือโท หรือ เอก
(สำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักศึกษาจบใหม่ กรุณากรอกรายละเอียดประสบการณ์การทำงานในResume)
3.ผู้กำลังจะจบการศึกษาในปี 2019หรือ2020

เงื่อนไข

เงินเดือน ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูเพิ่มเติม
สถานที่ทำงาน อื่นๆ >อื่นๆ
Japan
ชั่วโมงการทำงาน -
วันหยุด -
หมายเหตุ ยินดีรับเด็กจบใหม่ / ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ / ยินดีรับชาวต่างชาติ
สวัสดิการ
ค่าเดินทาง ค่าทำงานล่วงเวลา เงินชดเชยวันลาหยุด เบี้ยเลี้ยงที่พักอาศัย ประกันสุขภาพ เป็นต้น

เงินเดือน
ปริญญาโท 226,459 Yen
ปริญญาตรี 218,557 Yen

Interview Process
1st Skype Interview (with Connect Job Agent)→2nd Interview(Singapore)→3rd Skype Interview (with ANA)→Final Interview(Tokyo,Japan)
ผู้ทีผ่านการสัมภาษณ์ผ่านสไกป์รอบแรก จะได้รับการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายการเดินทางบางส่วนจาก Connect Job Agent เพื่อเข้าร่วมการสัมภาณษ์กับบริษัท ANA โดยตรง ณ ประเทศสิงคโปร์ และการสัมภาษณ์รอบสุดท้าย จะจัดขึ้นที่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (ค่าใช่จ่ายการเดินทางโดยANA)
หมายเหตุ ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสัมภาษณ์

หมดเขตรับสมัคร 28 กันยายน 2018
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสมัครได้ที่
http://bit.ly/2KTRgqH
หากมีข้อสงสััยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่
connectjob.agent@4th-valley.com

<< กลับไป