<< กลับไป

Japanese Coordinator

งานบัริหารองค์กร - เลขานุการ,เจ้าหน้าที่ธุรการ,ประสานงาน (งานประจำ)


Dharmniti Law Office Co., Ltd.

ประเภทของธุรกิจ
สำนักงานบัญชีและกฎหมาย
สำนักงานใหญ่
ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร


ประวัติบริษัท

สำนักกฎหมายธรรมนิติ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็นสำนักงานกฎหมายและทนายความชั้น ๑ ดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษากฎหมาย จัดทำสัญญาและเอกสารกฎหมาย เป็นตัวแทนในการดำเนินงานกฎหมาย ว่าต่าง แก้ต่างคดี และให้บริการทางกฎหมายอื่น ๆ

ลักษณะงาน

- ติดต่อประสานงานกับลูกค้าชาวต่างชาติ (บริษัทญี่ปุ่น)
- รับผิดชอบงานด้านเอกสารต่างชาติ ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น
- แปลเอกสารทางกฎหมาย
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติที่ต้องการ (ประสบการณ์การทำงาน/คุณสมบัติ)

* JLPT N3 ขึ้นไป

-การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-สามารถแปลเอกสารทางกฎหมาย จากภาษาไทย เป็นภาษาญี่ปุ่น และจาก ภาษาญี่ปุ่น เป็นภาษาไทยได้
-สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่น เเละภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
-มีทักษะการสื่อสาร ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้ดี
-มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
-หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณนาเป็นพิเศษ
-เงินเดือนยังไม่รวมสวัสดิการ

เงื่อนไข

เงินเดือน ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูเพิ่มเติม
สถานที่ทำงาน กรุงเทพมหานคร >กรุงเทพมหานคร >ปทุมวัน
2/2 ชั้น 2 อาคารภักดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ชั่วโมงการทำงาน -
วันหยุด -
หมายเหตุ ยินดีรับเด็กจบใหม่ / ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ 1. ประกันสังคม
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. ชุดฟอร์มพนักงาน
4. ตรวจสุขภาพประจำปี
5. ค่ารักษาพยาบาล
6. สวัสดิการเงินกู้ยืม
7. ท่องเที่ยวประจำปี
8. สวัสดิการกรณี แต่งงาน บวช ฯลฯ

<< กลับไป