<< กลับไป

Japanese Interpreter

ล่าม,แปลภาษา - ล่าม (งานประจำ)


Staffers Recruitment Consultants Co., Ltd.

ประเภทของธุรกิจ
การรับสมัครงาน
สำนักงานใหญ่
ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร


ประวัติบริษัท

Staffers is one of the pioneers in the recruitment and human
resource management industry of Thailand. It was established
in 1989 by Mr. Roy and Ms. Tharntip Cowie with the mission to
serve employers by providing human resources that would
assist management to improve business performance and,
above all else, to minimize staffing costs and time. Principally
we offered staffing and human resource management service
for the luxury retail industry, the finance and banking field, as
well as the consumer and industrial product manufacturers
and distributors. Our clients were predominantly from Europe,
America, and Thailand.

คุณสมบัติของผู้สมัครที่ผู้ประกอบการต้องการ

-

ลักษณะงาน

- Responsible for HR function
- Be a Japanese interpreter
- Translate company documents from TH to JPN and JPN to TH
- Support the Managing Director

คุณสมบัติที่ต้องการ (ประสบการณ์การทำงาน/คุณสมบัติ)

* JLPT N2 ขึ้นไป

- M/F
- JLPT N2 up
- Communicative English
- 10 years working experience

เงื่อนไข

เงินเดือน ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูเพิ่มเติม
สถานที่ทำงาน เขตปริมณฑล >สมุทรปราการ >บางเสาธง
ชั่วโมงการทำงาน - 8.00 – 17.00
วันหยุด - Monday – Saturday (except 2nd Sat)
หมายเหตุ

<< กลับไป