<< กลับไป

Public Relations Staff (JLPT N3 / Manufacturer of sticker and label) [T0764]

งานบัริหารองค์กร - อื่นๆ (งานประจำ)


CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
(WebSite)

ประเภทของธุรกิจ
การรับสมัครงาน
สำนักงานใหญ่
วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
วันที่ก่อตั้งบริษัท
Jan 2016


ประวัติบริษัท

Established in 2006, CareerLink is one of most successful recruitment agencies managed by Japanese, supplying high quality personnel to hundreds of companies. Currently more than 500 companies use the Executive Search services. Now we have companies in Japan, Thailand & Vietnam.

ลักษณะงาน

-In charge of Public Relations .
-Welfare payment and distribution.
-Uniform, Consumable and Office supplier ordering.
-Checking employee’s leave statistic.
-In Charge of assigned job which related of Personnel.

คุณสมบัติที่ต้องการ (ประสบการณ์การทำงาน/คุณสมบัติ)

* JLPT N3 ขึ้นไป

-Male or Female, Thai Nationality,
-Age 22 years old up.
-Fresh graduates are also welcome.
-Bachelor’s degree in Business Japan.
-0-1 years of experience in Admin or Personnel.
-Good command of spoken, read and written Japanese level N3.
-Good negotiation & Good skill Communication.
-Can used MS. Office
-Learner and Active person.

เงื่อนไข

เงินเดือน ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูเพิ่มเติม
สถานที่ทำงาน เขตปริมณฑล >สมุทรปราการ
ชั่วโมงการทำงาน Working day: Mon-Sat(bi-weekly) 8.30-17.30
วันหยุด -
หมายเหตุ 1. Bonus
2. Provident Fund
3. Lunch Allowance / Work outside allowance / Transportation Allowance
4. Perfect attendance allowance
5. Annual Medical check up
6. Company Bus
7. Medical Fee
8. Group Insurance
9. Company Trip
10. Mid-Year Party and New Year Party


<< กลับไป