<< กลับไป

ล่าม / Production / อมตะนคร เฟส 2 / N2 + / 40 - 65 K

ล่าม,แปลภาษา - ล่าม (งานประจำ)


FDI Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.

ประเภทของธุรกิจ
การรับสมัครงาน
สำนักงานใหญ่
คลองเตย, กรุงเทพมหานคร


ประวัติบริษัท

FDI Recruitment (Thailand) founded in 2011 but we aren’t the new company in actually. We have operated business to support new set up company in term of IT system facilitate, FDI Corporation Limited and company registration, BOI and MOC business consulting and accountancy professional service, FDI International Company Limited over 20 years. FDI recruitment (Thailand) Co., Ltd. providing the best recruiting professional service for local and international cooperation in Thailand, we have contact info for thousand of high potential in profession career and multi lingual candidates, especially Japanese Interpreter, QA/QC engineer, Production Control and other processional positions.

คุณสมบัติของผู้สมัครที่ผู้ประกอบการต้องการ

JLPT All level

ลักษณะงาน

ล่ามภาษาญีปุ่่น 1 ตำแหน่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.แปลภาษาญี่ปุ่น-ไทย , ไทย -ญี่ปุ่น ในฝ่ายผลิต ใน Office , การประชุม รวมถึงงานแปลเอกสาร
2.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารญี่ปุ่น หรือผู้จัดการฝ่ายบุุคคล

คุณสมบัติที่ต้องการ (ประสบการณ์การทำงาน/คุณสมบัติ)

* JLPT N3 ขึ้นไป

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.เพศหญิง อายุไม่เกิน35 ปี
2.สัญชาติไทย
2.จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
3.สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT ได้ระดับ N2,N1
4.สามารถทำงานในจังหวัดปราจีนบุรีได้
5.มีทักษาะการสื่อสารที่ดี , มีความกระตือรือร้น,มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

เงื่อนไข

เงินเดือน ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูเพิ่มเติม
สถานที่ทำงาน ภาคตะวันออก >ชลบุรี >เมืองชลบุรี
ชลบุรี ปิ่นทอง 5 อมตะนคร เฟส 2
ชั่วโมงการทำงาน -
วันหยุด -
หมายเหตุ

<< กลับไป