<< กลับไป

Sales & Japanese Coordinator

งานด้านการขาย - พนักงานขาย (งานประจำ)


Nittsu Shoji Leasing (Thailand) Co.,Ltd.

ประเภทของธุรกิจ
การขนส่ง
สำนักงานใหญ่
ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร


ประวัติบริษัท

เราให้บริการขนส่งสินค้าในชีวิตประจำวันทั้งทาง ทะเลและทางอากาศ บริการของเราครอบคลุมกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่การรับสินค้าจากลูกค้าไปจนถึง การหีบห่อสินค้า และการบรรจุสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์และการดำเนินพิธีการศุลกากร

นอกจากนี้บริษัทของเรายังให้บริการจัดสรรและขายพื้นที่บนเรือบรรทุกสินค้า และเครื่องบิน พร้อมบริการรื้อถอนและติดตั้งเครื่องจักรส่งออกหรือนำเข้าอีกด้วย

นอกจากการเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการหีบห่อสินค้าแล้ว บริษัทในเครือของเรายังมีคลังสินค้าตั้งอยู่ตามจุดต่าง ๆ เพื่อความสะดวกทั่วประเทศ ทุกบริษัทคือเครือข่ายทั่วโลกที่มีประสิทธิภาพที่จะอำนวยความสะดวกในการขนส่ง

ลักษณะงาน

รายละเอียดงาน
- เป็นล่ามสำหรับการประชุมในที่ทำงาน ลูกค้า และซัพพลายเออร์
- เยี่ยมลูกค้าและซัพพลายเออร์กับนายญี่ปุ่น
- ดูแลและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้าและบริษัท
- ควบคุมเอกสารการทำสัญญาเช่าและเอกสารเกี่ยวกับสินค้าสำหรับขาย
- รายงานความคืบหน้าในการทำงานให้กับนายญี่ปุ่นโดยใช้ภาษาญี่ปุ่น
- ทำงานร่วมกับแผนกบัญชีสำหรับการออกใบแจ้งหนี้และการชำระเงิน

คุณสมบัติที่ต้องการ (ประสบการณ์การทำงาน/คุณสมบัติ)

* เพศชาย

* JLPT N3 ขึ้นไป

- เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 25 - 29 ปี
- การศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี หรือภาษาญี่ปุ่น (N3 ขึ้นไป)
- มีประสบการณ์ด้าน Sales support และ Japanese coordinator อย่างน้อย 1 ปี (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, and Outlook) ได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด

เงื่อนไข

เงินเดือน ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูเพิ่มเติม
สถานที่ทำงาน กรุงเทพมหานคร >กรุงเทพมหานคร >ปทุมวัน
บริษัท นิทชู โชจิ (ไทยแลนด์) จำกัดเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ติด BTSเพลินจิต
ชั่วโมงการทำงาน -
วันหยุด -
หมายเหตุ สวัสดิการ
- ค่าเดินทางมาทำงาน
- ค่าภาษา
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ OPD/IPD
- ค่าทันตกรรม
- ประกันชีวิต
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- โบนัส

<< กลับไป