<< กลับไป

Japanese Interpreter

ล่าม,แปลภาษา - ล่าม (งานประจำ)


BHKT CO., LTD.

ประเภทของธุรกิจ
อุตสาหกรรมยานยนต์
สำนักงานใหญ่
ปลวกแดง, ระยอง


ประวัติบริษัท

BHKT Co., Ltd., a Japan-based manufacturer of high quality engine mounts and metal parts for automobiles, recently held a stone laying ceremony to kick off the construction of its new plant in Eastern Seaboard Industrial Estate (Rayong), developed by Hemaraj Land And Development Plc. Supported by an endorsement from the Board of Investment of Thailand (BOI), the company plans to accelerate the production of auto products to serve the demands of its clients in Thailand and overseas once the facility, its first plant in Thailand, commences operation.

ลักษณะงาน

รายละเอียดงาน
- แปลงานและล่ามระหว่างภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทยในที่ประชุมและในโรงงาน
- จัดเตรียมเอกสารเพื่อช่วยเหลืองานผู้บริหารชาวญี่ปุ่น
- ประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นและไทย
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
※ต้องมีความแม่นยำในด้านการสื่อสารกับนายญี่ปุ่น

คุณสมบัติที่ต้องการ (ประสบการณ์การทำงาน/คุณสมบัติ)

* JLPT N3 ขึ้นไป

คุณสมบัติ
- ไม่จำกัดเพศ, อายุ: 25-35 ปี
- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี
- มีประสบการณ์ด้านล่ามอย่างน้อย 1 ปี
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
- สามารถทำงานใต้ภาวะความกดดันได้ดี.

*จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ*
- มีประสบการณ์ในการทำงานในโรงงานญี่ปุ่น
- มีประสบการณ์ด้านล่ามในบริษัทญี่ปุ่น
- ความสามารถทางภาษา JLPT: ระดับ N3 ขึ้นไป

เงื่อนไข

เงินเดือน ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูเพิ่มเติม
สถานที่ทำงาน ภาคตะวันออก >ระยอง >ปลวกแดง
หมู่.4 Pluak Daeng, Pluak Daeng District, Rayong 21140
ชั่วโมงการทำงาน -
วันหยุด -
หมายเหตุ - ประกันสังคม
- ประกันภัยกลุ่ม
- ค่าเช่าบ้าน: 1,500 บาท
- ค่าพาหนะ: 4 กิโลเมตร (บาท)
- เบี้ยเลี้ยงค่าอาหาร 35 บาท / วันที่เข้าร่วม
- ค่าเข้างานเต็มเวลา: 600 - 800 บาท
- ค่าเข้ากะกลางคืน

<< กลับไป