<< กลับไป

Secretary (Japanese Interpreter)

งานบัริหารองค์กร - เลขานุการ,เจ้าหน้าที่ธุรการ,ประสานงาน (งานประจำ)


Chuhatsu (Thailand) Co., Ltd.

ประเภทของธุรกิจ
อุตสาหกรรมยานยนต์
สำนักงานใหญ่
บ้านค่าย, ระยอง


ประวัติบริษัท

CTC is one of the few manufacturers of automobile control cables in Thailand. Who are able to offer full produce and manufacturing to automobile manufacturers. Since the foundation of our company , we have made a continuous effort , to seek new technology , new materials and process
efficiency.

ลักษณะงาน

1. ประสานงานระหว่างผู้บริหารชาวญี่ปุ่นกับพนักงานชาวไทย
2. แปลเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ขอเอกสารอนุญาตทำงานให้ผู้บริหารชาวญี่ปุ่น
4. ติดตามผู้บริหารชาวญี่ปุ่นไปสถานที่ต่างๆ เพื่อล่าม ที่ร้องขอ เช่น โรงพยาบาล สถานที่ราชการ เป็นต้น
5. ประสานงานกับผู้มาติดต่อผู้บริหารชาวญี่ปุ่นภายในบริษัท
6. จัดหาที่พัก-โรงแรมให้ผู้บริหารชาวญี่ปุ่น
7. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

คุณสมบัติที่ต้องการ (ประสบการณ์การทำงาน/คุณสมบัติ)

* JLPT N3 ขึ้นไป

ปริญญาตรีทางด้านญี่ปุ่น หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์การทำงานทางด้านล่ามภาษาญี่ปุ่นภายในอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างน้อย 1 ปี
มี Certificate สอบวัดระดับความรู้ทางภาษาญี่ปุ่นอย่างน้อย ระดับ 3
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ฐานได้

เงื่อนไข

เงินเดือน ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูเพิ่มเติม
สถานที่ทำงาน ภาคตะวันออก >ระยอง >บ้านค่าย
Chuhatsu (Thailand) Co., Ltd. 17/3 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
ชั่วโมงการทำงาน -
วันหยุด -
หมายเหตุ 1.ประกันสุขภาพ
2.ประกันอุบัติเหตุ
3.เบี้ยขยัน
4.โบนัสตามผลประการของบริษัท
5.เงินท่องเที่ยวประจำปี
6.Uniform
7.ค่าตำแหน่งงาน (ระดับหัวหน้างาน)
8.รถรับ - ส่ง
9.ค่าอาหาร
10.สวัสดิการแต่งงาน
11.สวัสดิการธนาคารอาคารสงเคราะห์
12.เยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย
13.เงินช่วยเหลืองานศพ
14.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
15.สหกรณ์ออมทรัพย์

<< กลับไป