<< กลับไป

Japanese Interpreter

ล่าม,แปลภาษา - ล่าม (งานประจำ)


FGA (thailand) co. ltd

ประเภทของธุรกิจ
เฟอร์นิเจอร์ / เครื่องใช้
สำนักงานใหญ่
ศรีราชา, ชลบุรี


ประวัติบริษัท

บริษัท เอฟ จี เอ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทหนึ่งในเครือ บริษัทฟูจิตสึ -เจเนอรัล (ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี บริหารโดย ท่านประธาน โนริโอะ ยามาอิชิ โดยบริษัทฯ ผลิต และจำหน่ายส่วนประกอบเครื่องปรับอากาศ ภายใต้การลงทุน 100% โดย บริษัท เอฟ จี เอ) ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เริ่มก่อสร้างโรงงานผลิตคอมเพรสเซอร์ เพื่อใช้ในการผลิตเครื่องปรับอากาศฟูจิตสึ ทั้งแบบขนาดกลางและขนาดใหญ่ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2551 ซึ่งขณะนี้ การก่อสร้างโรงงาน และการติดตั้งอุปกรณ์การผลิตได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว
ที่ผ่านมา เราจัดซื้อคอมเพรสเซอร์เพื่อการผลิตเครื่องปรับอากาศทั้งหมดจากแหล่งภายนอก แต่ในอนาคต เราจะเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเครื่องปรับอากาศ ทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ ด้วยการพัฒนาและผลิตคอมเพรสเซอร์ที่มีคุณภาพ จากโรงงานผลิต ของเราเอง
โดยโรงงานผลิตคอมเพรสเซอร์นี้ มีลักษณะ เป็นอาคาร 1 หลัง 2 ชั้น (พื้นที่รวม 7,500 ตรม) ก่อสร้างอยู่ในพื้นที่ บริษัท เอฟ จี เอ ซึ่งมีพื้นที่ 25,600 ตรม ภายใน ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนการผลิตด้วยเครื่องจักร และส่วนการผลิตบนสายพานลำเลียง ซึ่งเป็นระบบที่ใช้อยู่ใน โรงงานปัจจุบัน (มีพื้นที่รวม 12,700 ตรม)
คาดว่าโรงงานแห่งใหม่นี้จะติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องจักร และเริ่มการผลิตได้ในเดือนสิงหาคม 2552 นี้ ซึ่งกำลังการผลิตในระยะเริ่มต้น คาดว่าอยู่ที่ 400,000 ยูนิต ต่อปี ด้วยมูลค่าการลงทุน ประมาณ สามพันล้าน เยน
อีกประการหนึ่ง ทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการออกแบบโรงงาน ซึ่งจัดให้มีพื้นที่จัดวางชิ้นส่วนเพื่อรอการผลิตอย่างเป็นระบบ และพร้อมนำเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นคอมเพรสเซอร์ เพื่อนำไปประกอบเป็นเครื่องปรับอากาศต่อไป ด้วยเหตุผลนี้ ปริมาณคอมเพรสเซอร์สำเร็จที่ผลิตได้ จึงถูกจัดเก็บในรูปของ สต๊อก ในปริมาณที่น้อยลง เนื่องจากคอมเพรสเซอร์สำเร็จ จะถูกทยอยนำเข้าไปประกอบ เป็นเครื่องปรับอากาศ อย่างต่อเนื่อง ในโรงงานฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศ ตั้งอยู่ในเขตส่งออก นิคมอุตสาหกรรมเช่นกัน การลงทุนทั้งหมด โดย บริษัทฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย) ทั้ง 100 % ซึ่งเป็นที่คาดหวัง ว่าจะเป็นการยกระดับการผลิตในอนาคต ต่อไป
ที่ผ่านมา โรงงานฟูจิตสึฯ เป็นผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศทั้งขนาดกลาง ขนาดใหญ่ รวมไปถึงเครื่องปรับอากาศระบบมัลติ สำหรับอาคาร แต่หลังจากนี้ เครื่องปรับอากาศระบบมัลติ จะถูกย้ายฐานการผลิตไปยังโรงงาน เอฟ จี ซี เอ ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศ ตั้งอยู่ ณ เมืองอู๋ซิ ประเทศจีน ดังนั้น โรงงานฟูจิตสึฯ จะถือโอกาสนี้ ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเครื่องปรับอากาศขนาดกลาง และขนาดใหญ่ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น และเราตั้งเป้าหมายในอนาคตที่จะขยายตลาดเครื่องปรับอากาศทั้งสองแบบนี้ให้เพิ่มมากขึ้นด้วย

ลักษณะงาน

- Interpret in multi departments include office, production line and meeting

and translate document Thai-Japanese

คุณสมบัติที่ต้องการ (ประสบการณ์การทำงาน/คุณสมบัติ)

* JLPT N2 ขึ้นไป

- Age 23 - 30 years
- Bachelor’s degree in Japanese Language
- Excellent Japanese skills
- Proficiency in Microsoft office
- Passed JLPT Level N2 or N1

เงื่อนไข

เงินเดือน ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูเพิ่มเติม
สถานที่ทำงาน ภาคตะวันออก >ชลบุรี >ศรีราชา
Laem Chabang Industrial Estate, I-EA-T, Free Zone 2 212 Moo 3, Thungsukhla, Sriracha Chonburi 20230 Thailand
ชั่วโมงการทำงาน -
วันหยุด -
หมายเหตุ ยินดีรับเด็กจบใหม่ / ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ - เบี้ยขยัน
- ค่าเช่าบ้าน
- ค่ารถ
- ค่าอาหาร
- ค่ายารักษาพยาบาล
- รถรับ- ส่ง สายชลบุรี และสัตหีบ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- โบนัสประจำปี
- ชุดฟอร์ม
**Salary : 35,000 – 50,000 ฿ (N2)
45,000 – 60,000 ฿ (N1)
เงินเดือนยังไม่รวมสวัสดิการ**

<< กลับไป