<< กลับไป

Team Secretary & Admin for HR Consulting Team

งานบัริหารองค์กร - เลขานุการ,เจ้าหน้าที่ธุรการ,ประสานงาน (งานประจำ)


Asian Identity Co., Ltd.
(WebSite)

ประเภทของธุรกิจ
การให้คำปรึกษา
สำนักงานใหญ่
วัฒนา, กรุงเทพมหานคร


ลักษณะงาน


〇Corporate Profile

Asian Identity is a Thailand-based HR consulting firm. We are providing consulting services, workshop services, and coaching services for Asian companies and multinational companies that are operating in South East Asian region.

Our mission is “Shaping Desired Identity.” “Asian Identity” have been conceived with the devotion on the boundless possibility of Asian people. We would strive to make the organization that everybody could perform their best from their identity and connect with the organization’s identities and employees.

Asian Identity terminology also aim to conclusively bring the ‘Asia is One’ era. It is the time for the great teamwork of Asian people becoming a trend without any obstacles of nation borders and socio-cultural factors.

We are a consulting team of Japanese and Thai. We are working collaboratively to meet our client needs by closely talking and understanding cross-cultural organizational issues.


〇Expectation:


"Team Secretary & Admin" will work for HR consulting team at Asian Identity . For smoother team operation and effective teamwork, he/she is expected to be a hub of the team communication, by completing following tasks.

- General office management (e.g. meeting arrange, documentation, etc.)

- Accounting and administrative tasks of team (e.g. financial record management)

- Support consulting projects (e.g. documentation, meeting assistance, printing, etc.)

- Any other related tasks for team contribution will be required (detailed will be decided based on discussion with superior)

คุณสมบัติที่ต้องการ (ประสบการณ์การทำงาน/คุณสมบัติ)

* เพศหญิง

* JLPT N5 ขึ้นไป

〇Required Skills & Attitude

< Skills>

- English skills (business level)

- Microsoft office (PPT, Excel, Word)

<Attitude>

- Teamwork & Trust

- Logical Thinking & Communication

- Self-starting mindset

- Growth mindset

เงื่อนไข

เงินเดือน ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูเพิ่มเติม
สถานที่ทำงาน กรุงเทพมหานคร >กรุงเทพมหานคร >วัฒนา
ชั่วโมงการทำงาน 09:00-17:00
วันหยุด Saturday & Sunday, National Holidays
หมายเหตุ ยินดีรับเด็กจบใหม่ / ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

<< กลับไป