<< กลับไป

Japanese Speaking Admin Staff (Support HR) / BTS line/ Salary up to 35K

งานบัริหารองค์กร - ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และกิจการทั่วไป (งานประจำ)


JAC Recruitment Thailand
(WebSite)

ประเภทของธุรกิจ
การรับสมัครงาน
สำนักงานใหญ่
คลองเตย, กรุงเทพมหานคร


ประวัติบริษัท

Our most specialized unit, we have helped place numerous Japanese native speakers and professionals with fluent-level Japanese proficiency into Japanese multinationals companies. We have covered roles specific to Japanese multinationals since the founding of our business in London in 1975, and our network of professionals and business is unrivaled.

Our highly experienced professionals know the industries inside out, and it is only after forming an in-depth understanding of our client's needs through consultation that we will skillfully match and we have helped job seekers with placements in the areas:

Electrical, Mechanical & Chemical, IT & Telecommunications, Accountancy & Finance, Medical / Pharmaceuticals / Bioscience, Consumer Goods / FMCG / Fashion・Clothing, Banking & Financial Services, Consumer & Commercial Services, Consumer & Commercial Services.

คุณสมบัติของผู้สมัครที่ผู้ประกอบการต้องการ

JAC Recruitment Thailand is a specialist recruitment firm that is part of the JAC global network. Throughout Asia, Japan, and the UK, JAC Recruitment actively seeks to connect talented job seekers with best-fit companies.

ลักษณะงาน

Job descriptions:
• Coordinated and support company acitivities and any HR-Related tasks
• Provided and assist Japanese and their family to apply visa, Work permit
• Control employees activities such as check their working time, OT and report to HR Manager
• Handle general tasks, admin tasks, training support and Other tasks as assigned
• Support internal activities employees and evaluate staffs
• Documents translation around 10- 20%

Salary:
25-35K THB
- Transportation
- Language Allowance

Benefit:
Provident fund (Company provide for 3-5%)
Group Insurance (Accident, life, Health and dental 5,000THB)
Annual Health Check- up (Private Hospital)
Bonus


รายละเอียดงาน
- ประสานงานช่วยเหลือทุกคนในฝ่ายทรัพยากรบุคคลและงานธุรการ
- รับผิดชอบในการต่ออายุและยื่นขอวีซ่า, ใบอนุญาตทำงาน, การปฐมนิเทศพนักงานใหม่
- เช็คและตรวจสอบการทำงานล่วงเวลา และจัดการระบบการลาต่างๆ ของพนักงาน
- แปลเอกสาร (ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย)
- จัดทำรายงาน และตรวจสอบเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติที่ต้องการ (ประสบการณ์การทำงาน/คุณสมบัติ)

* เพศหญิง

* JLPT N5 ขึ้นไป

Requirement:
• Female only
• Age between 28-35 years old.
• Experience 2-3 years as HR, Admin
• Be able to understand every process of work permit, visa.
• Detail- oriented, Able to work as a team, Supportive

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศหญิง/ชาย อายุ 27 - 35 ปี
- การศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่น (JLPT N3 ขึ้นไป) และภาษาอังกฤษได้ดี
- มีประสบการณ์ด้านงาน HR และ Admin 1ปี ขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, and Outlook) ได้เป็นอย่างดี

เงื่อนไข

เงินเดือน ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูเพิ่มเติม
สถานที่ทำงาน กรุงเทพมหานคร >กรุงเทพมหานคร >ปทุมวัน
ชั่วโมงการทำงาน Mon-Fri 8.30-17.30 PM
วันหยุด Sat-Sun are holidays
หมายเหตุ


<< กลับไป