<< กลับไป

Japanese Interpreter (Oversea Trip)

ล่าม,แปลภาษา - แปลภาษา (งานประจำ)


Adecco Phaholyothin Recruitment Ltd.
(WebSite)

ประเภทของธุรกิจ
การรับสมัครงาน
สำนักงานใหญ่
พญาไท, กรุงเทพมหานคร


ประวัติบริษัท

We’re experts in recruitment, workforce solutions both temporary and permanent positions as well as providing HR solutions including payroll, training, people development and career advices. We pride ourselves in being the best in the business

We also offer job opportunities and advice to employees and workers at every stage of their careers. And we’d love to help you out. New to the working world? Give us a shout. Well into your career, but looking for a change? We can open new doors.

With over 29 years of experience in Thailand, we have developed the network and expertise to assist companies in building successful teams. We are now operated with 10 Business Units, connects over 17,000 Associates each day through Adecco network of over 300 Employees.

คุณสมบัติของผู้สมัครที่ผู้ประกอบการต้องการ

Looking for the new job.

ลักษณะงาน

- Translate company document
- Interpret between Japanese and Thai staff within the production line and meeting
- Assist in preparing administration document
- Visit oversea branches with engineer team

คุณสมบัติที่ต้องการ (ประสบการณ์การทำงาน/คุณสมบัติ)

* JLPT N2 ขึ้นไป

- ประสบการณ์ล่าม/ประสานงาน 1 ปีขึ้นไป
- สามารถทำงานในโรงงานส่วนการผลิตได้
- สื่อสารภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษได้ดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)เงื่อนไข

เงินเดือน ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูเพิ่มเติม
สถานที่ทำงาน เขตปริมณฑล >สมุทรปราการ
ชั่วโมงการทำงาน Mon-Fri 08:30 - 17:30
วันหยุด -
หมายเหตุ สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้


<< กลับไป