<< กลับไป

Japanese Speaking Assistant and Interpreter (Secretary) for JP Executive/ Bangkok / Salary up to 60K

งานบัริหารองค์กร - เลขานุการ,เจ้าหน้าที่ธุรการ,ประสานงาน (งานประจำ)


JAC Recruitment Thailand
(WebSite)

ประเภทของธุรกิจ
การรับสมัครงาน
สำนักงานใหญ่
คลองเตย, กรุงเทพมหานคร


ประวัติบริษัท

Our most specialized unit, we have helped place numerous Japanese native speakers and professionals with fluent-level Japanese proficiency into Japanese multinationals companies. We have covered roles specific to Japanese multinationals since the founding of our business in London in 1975, and our network of professionals and business is unrivaled.

Our highly experienced professionals know the industries inside out, and it is only after forming an in-depth understanding of our client's needs through consultation that we will skillfully match and we have helped job seekers with placements in the areas:

Electrical, Mechanical & Chemical, IT & Telecommunications, Accountancy & Finance, Medical / Pharmaceuticals / Bioscience, Consumer Goods / FMCG / Fashion・Clothing, Banking & Financial Services, Consumer & Commercial Services, Consumer & Commercial Services.

คุณสมบัติของผู้สมัครที่ผู้ประกอบการต้องการ

JAC Recruitment Thailand is a specialist recruitment firm that is part of the JAC global network. Throughout Asia, Japan, and the UK, JAC Recruitment actively seeks to connect talented job seekers with best-fit companies.

ลักษณะงาน

Our client is a business consulting company which provided an information for both Japanese and Thai and support the expanding of Business for Japanese.


Job description :

• interpreting Thai-Japanese in meeting
• researching or seeking for infomation about Thailand or Thai companies
• summarizing and making a report in Japanese language
• making an appointment and arranging schedule for executives and clients
• liaising with relevant organisations and clients
• managing databases and maintaining filing system
• making travel arrangement
• processing bills or expenses (has basic knowledge about Thai accounting)
---------------------------------------------------------------------------------------------------

ลักษณะเนื้องาน:

• เป็นล่ามในการแปลมีตติ้ง (ไทย-ญี่ปุ่น)
• สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยหรือบริษัทต่างๆในประเทศไทย
• สรุปข้อมูลและทำรายงานภาษาญี่ปุ่น
• จัดตารางนัดหมายให้กับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นหรือลุกค้า
• ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและลูกค้า
• ดูแลและจัดการกับระบบข้อมูล
• จัดการตารางการเดินทางให้กับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น
• จัดการดูแลบิลหรือค่าใช้จ่ายทั่วไป (ถ้ามีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชีไทย)

คุณสมบัติที่ต้องการ (ประสบการณ์การทำงาน/คุณสมบัติ)

* JLPT N2 ขึ้นไป

* JLPT N2 ขึ้นไป
• Nationality : Thai
• Age : 26 - 35 years old
• Female or male can apply
• Experience : at least 4 years in related field
• Japanese Ability : N2 Level or above (N2 but good language is ok)

เงื่อนไข

เงินเดือน ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูเพิ่มเติม
สถานที่ทำงาน กรุงเทพมหานคร >กรุงเทพมหานคร >ราชเทวี
ชั่วโมงการทำงาน -
วันหยุด -
หมายเหตุ


<< กลับไป