<< กลับไป

Japanese interpreter (เด็กจบใหม่ก็สมัครได้ !!)

ล่าม,แปลภาษา - ล่าม (งานประจำ)


THAI STANLEY ELECTRIC PUBLIC CO., LTD.

ประเภทของธุรกิจ
อุตสาหกรรมยานยนต์
สำนักงานใหญ่
เมืองปทุมธานี, ปทุมธานี


ประวัติบริษัท

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนและจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2523 เพื่อดำเนินธุรกิจการผลิต, นำเข้าและจำหน่ายหลอดไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่างสำหรับยาน พาหนะ โดยเป็นกิจการ ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่นระหว่าง บริษัท เซ่งง่วนฮง (สิทธิผล) จำกัด (ปัจจุบันคือ บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด) กับบริษัท สแตนเลย์อิเลคทริค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทฝ่ายญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2534 บริษัทได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สั่งรับหลักทรัพย์ ของบริษัท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนสามารถทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยใช้ชื่อย่อ "STANLY" ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 383.125 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ 76,625,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 5 บาท หุ้นทั้งหมดได้ออก และชำระเต็มมูลค่าแล้ว

บริษัทมีการขยายกิจการเพื่อเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์อย่างครบวงจร โดยประกอบไปด้วย ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โรงงานแม่พิมพ์โลหะ(Die&Mold) โรงงานหลอดไฟ(Bulb) และโรงงานผลิต โคมไฟ(Lamp) นอกจากนั้นยังได้มีการร่วมลงทุนจัดตั้งบริษัทในต่างประเทศ เช่น ลาว เวียตนาม อินโดนีเซีย อินเดีย เป็นต้น รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่ต่างประเทศด้วย

คุณสมบัติของผู้สมัครที่ผู้ประกอบการต้องการ

•มีความสามารถในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
•สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างสร้างสรรค์
•มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นได้อย่างคล่องแคล่ว
•ลำดับความสำคัญของงานแต่ละชิ้นได้ มีความสามารถในการวางแผน และทำงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
•มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม และทำงานร่วมกับคนภายนอกแผนกได้อย่างราบรื่น
•มีมารยาททางสังคมและประพฤติตนเหมาะสมตามกาลเทศะ

ลักษณะงาน

* To interpret and coordinate in office and production side.
* To direct supports Japanese person.
* To translate concern document and mail.

คุณสมบัติที่ต้องการ (ประสบการณ์การทำงาน/คุณสมบัติ)

* เพศหญิง

* JLPT N2 ขึ้นไป

* Prefers female, age 23- 30 yrs.
* Thai nationality only.
* Bachelor Degree in Japanese.
* Japanese (N2 above)
* Good command in Japanese & English skills.

เงื่อนไข

เงินเดือน ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูเพิ่มเติม
สถานที่ทำงาน เขตปริมณฑล >ปทุมธานี >เมืองปทุมธานี
29/3 หมู่ 1 ถนน บางพูน - รังสิต ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
ชั่วโมงการทำงาน -
วันหยุด -
หมายเหตุ ยินดีรับเด็กจบใหม่ / ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

<< กลับไป