<< กลับไป

Project Manager IT & Senior Developer - Developer

งานด้าน IT - ผู้จัดการโครงการ (งานประจำ)


J Biz Recruitment Co.,Ltd.
(WebSite)

ประเภทของธุรกิจ
การรับสมัครงาน
สำนักงานใหญ่
บางรัก, กรุงเทพมหานคร


ประวัติบริษัท

บริษัทจัดหางานฯ หนึ่งในเครือบริษัทบางกอกชูโฮ(1976) ให้บริการสรรหาพนักงานประจำหรือล่ามผู้มีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น
สำหรับบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทย
ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มใช้แบบทดสอบ HCI-AS ในการคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงานและยังเป็นผู้นำแบบทดสอบด้านวิศวกรรม (ข้อสอบ To-Be วิศวกรรม, ข้อสอบ To-Be ซ่อมบำรุง)
มาใช้คัดสรรวิศวกรผู้มีความสามารถด้านเทคนิคให้เหมาะสมกับงาน
อีกทั้งให้บริการสรรหาบุคลากรเพื่อเข้าทำงานในบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นอย่างเต็มรูปแบบ

คุณสมบัติของผู้สมัครที่ผู้ประกอบการต้องการ

ผู้มีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น หรือด้านวิศวกรรมศาสตร์

ลักษณะงาน

___________________ Project Manager

Job Description
- 3+ years in Project Management preferably in Startups environment.
- Know how to plan and organize tasks in a project using Scrum or related methodology.
- You loved to communicate via Slack or email.
- Strong communication and presentation skills.
- Strong analytical and critical thinking and real good at planning and estimation.
- Good at English both oral and written.
- Know how to use Project Management tools like Trello, JIRA
- Experiences in IT Startups, SaaS, Image Processing field will be an advantage.
- If you speak one of these languages Ruby or Python will be a huge advantage.
- Can make the impossible, possible and can have fun


____________________ Senior Developer

Job Description
- 3+ years with PHP development experiences (can do both PHP7 and PHP5)
- 2+ years with Laravel or Yii or Wordpress experience
- 2+ years with Bootstrap/Javascript experience
- Expert HTML and CSS knowledges with experiences in template building from Sketch or AI
- Basic knowledge of SEO including sitemap and etc.
- Basic knowledge on how to manage VPS server and comfortable with Unix command
- Good sense of designs
- Japanese and Good English skills will be advantage
- Good DevOps and SysOps skills will be advantage
- Experience with AWS and GCP will be advantage
- Newly grad with proven track of success with a good portfolio can be applied
- Remote/Outsource is possible for this position


____________________ Developer

Job Description
- Proven experience as a Software Developer, Software Engineer or similar role.
- Experience with software design and development in a test-driven environment.
- Knowledge of PHP, HTML, CSS, MySQL and Laravel frameworks.
- Ability to learn new languages and technologies.
- Excellent communication skills.
- Resourcefulness and troubleshooting aptitude.
- Attention to detail.
- BSc/BA in Computer Science, Engineering or a related field.

คุณสมบัติที่ต้องการ (ประสบการณ์การทำงาน/คุณสมบัติ)

_______________________ Project Manager

Candidate qualification
- Bachelor's degree or Master's degree in Computer Engineering, or equivalent.
- Bachelor's degree or Master's degree in Information Technology, Computer science or related fields and/or equivalent work experience._______________________ Senior Developer

Candidate qualification
- Bachelor's degree or Master's degree in Computer Engineering, or equivalent
- Bachelor's degree or Master's degree in Information Technology, Computer science or related fields and/or equivalent work experience._______________________ Developer

Candidate qualification
- Bachelor's degree or Master's degree in Computer Engineering, or equivalent
- Bachelor's degree or Master's degree in Information Technology, Computer science or related fields and/or equivalent work experience.

เงื่อนไข

เงินเดือน ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูเพิ่มเติม
สถานที่ทำงาน กรุงเทพมหานคร >กรุงเทพมหานคร >บางรัก
Silom, Bangrak, Bangkok 10500
ชั่วโมงการทำงาน Mondays – Fridays 9.00 AM. – 18.00 PM.
วันหยุด Saturdays - Sundays
หมายเหตุ ยินดีรับเด็กจบใหม่ Allowance / Benefits
- Social Security
- Health Insurance
- Training Opportunity


<< กลับไป