<< กลับไป

วิศวกรระบบเครื่องปรับอากาศ

งานวิศวกรรม - งานวิศวกรไฟฟ้า งานวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ (งานประจำ)


J Biz Recruitment Co.,Ltd.
(WebSite)

ประเภทของธุรกิจ
การรับสมัครงาน
สำนักงานใหญ่
บางรัก, กรุงเทพมหานคร


ประวัติบริษัท

บริษัทจัดหางานฯ หนึ่งในเครือบริษัทบางกอกชูโฮ(1976) ให้บริการสรรหาพนักงานประจำหรือล่ามผู้มีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น
สำหรับบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทย
ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มใช้แบบทดสอบ HCI-AS ในการคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงานและยังเป็นผู้นำแบบทดสอบด้านวิศวกรรม (ข้อสอบ To-Be วิศวกรรม, ข้อสอบ To-Be ซ่อมบำรุง)
มาใช้คัดสรรวิศวกรผู้มีความสามารถด้านเทคนิคให้เหมาะสมกับงาน
อีกทั้งให้บริการสรรหาบุคลากรเพื่อเข้าทำงานในบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นอย่างเต็มรูปแบบ

คุณสมบัติของผู้สมัครที่ผู้ประกอบการต้องการ

ผู้มีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น หรือด้านวิศวกรรมศาสตร์

ลักษณะงาน

สามารถเขียนแบบด้วยโปรแกรม CAD
ได้,สามารถอ่านแบบอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศได้, สามารถควบคุมสถานการณ์ได้

คุณสมบัติที่ต้องการ (ประสบการณ์การทำงาน/คุณสมบัติ)

1.อายุระหว่าง 25ปี – 50 ปี
2.จบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า,
สาขาวิศวกรรมโยธา

เงื่อนไข

เงินเดือน ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูเพิ่มเติม
สถานที่ทำงาน อื่นๆ >สามารถต่อรองได้
สำนักงานใหญ่ โรงงานในกรุงเทพฯ เขตบางนา, จังหวัดอยุธยา, จังหวัดชลบุรี,จังหวัดระยองเป็นต้น
ชั่วโมงการทำงาน 8:00 - 17:00 ปฏิบัติงานบางวันเสาร์
วันหยุด หยุดวันอาทิตย์
หมายเหตุ - บ้านพัก
- ค่าเดินทาง
- เบี้ยเผื่อสำรอง
- เบี้ยขยัน
- ค่ารักษาพยาบาล
- โบนัส


<< กลับไป