<< กลับไป

Logistics and Customer Support (Sales of Plastic Materials Company) [T0393]

งานบัริหารองค์กร - อื่นๆ (งานประจำ)


CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
(WebSite)

ประเภทของธุรกิจ
การรับสมัครงาน
สำนักงานใหญ่
วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
วันที่ก่อตั้งบริษัท
Jan 2016


ประวัติบริษัท

Established in 2006, CareerLink is one of most successful recruitment agencies managed by Japanese, supplying high quality personnel to hundreds of companies. Currently more than 500 companies use the Executive Search services. Now we have companies in Japan, Thailand & Vietnam.

ลักษณะงาน

- Purchase, selling documentation and handling, purchase schedule and delivery schedule controlling, Arrange the delivery to customers, Interface to customers, Inventory data updating.

* Salary: 27,000 THB (Depend on experience)

* Others:

- Working day/time: Mon-Fri / 8:30 – 17:30.

- Transportation allowance ( actually incurred cost ), Social security, Medical Support, Medical Check up, Annual Bonus based on individual performances (1 month - 4 months).

คุณสมบัติที่ต้องการ (ประสบการณ์การทำงาน/คุณสมบัติ)

* เพศหญิง


- Thai Nationality.

- 25 to 35 years old.

- Female.

- Bachelor degree in any field.

- At least 3 years working experience in any field.

- Have experience in delivery support (Advance).

- Good command in English.

- Good command in Japanese (Advance).

เงื่อนไข

เงินเดือน ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูเพิ่มเติม
สถานที่ทำงาน กรุงเทพมหานคร >กรุงเทพมหานคร
ชั่วโมงการทำงาน - Working day/time: Mon-Fri / 8:30 – 17:30.
วันหยุด -
หมายเหตุ Transportation allowance ( actually incurred cost ), Social security, Medical Support, Medical Check up, Annual Bonus based on individual performances (1 month - 4 months).


<< กลับไป