<< กลับไป

Japanese Support (Water filter company)[T0291]

งานบัริหารองค์กร - เลขานุการ,เจ้าหน้าที่ธุรการ,ประสานงาน (งานประจำ)


CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
(WebSite)

ประเภทของธุรกิจ
การรับสมัครงาน
สำนักงานใหญ่
วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
วันที่ก่อตั้งบริษัท
Jan 2016


ประวัติบริษัท

Established in 2006, CareerLink is one of most successful recruitment agencies managed by Japanese, supplying high quality personnel to hundreds of companies. Currently more than 500 companies use the Executive Search services. Now we have companies in Japan, Thailand & Vietnam.

ลักษณะงาน

- For translate between customer and Japanese staff when go for setting water filter in customer place
- Able to go with Japanese Staff to support translate

คุณสมบัติที่ต้องการ (ประสบการณ์การทำงาน/คุณสมบัติ)

* JLPT N3 ขึ้นไป

- Thai Nationality
- Age: N/A
- Male/Female
- JLTP N3 Above
- High School above
- New Grade Welcome
- Able to speak Japanese (No experience is welcome but have a service mind with job and translate)

เงื่อนไข

เงินเดือน ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูเพิ่มเติม
สถานที่ทำงาน กรุงเทพมหานคร >กรุงเทพมหานคร >วัฒนา
ชั่วโมงการทำงาน Working day/time Everyday / 9:00-18:00 (holiday will be decided by Manager will have 7-8 holidays/month But can not choose Sat-Sun holiday EXP: Fir-Sat or Sun-Mon is ok to be an holiday)
วันหยุด -
หมายเหตุ Fresh Grads OK / No Experience OK Increase Salary after probation and 1 time/years, Maybe have Bonus (Depend on Company profit , Social security, After probation will have language fee.


<< กลับไป