<< กลับไป

MD Assistant (Jewely Manufacture / JLPT N2up)[T0226]

งานบัริหารองค์กร - เลขานุการ,เจ้าหน้าที่ธุรการ,ประสานงาน (งานประจำ)


CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
(WebSite)

ประเภทของธุรกิจ
การรับสมัครงาน
สำนักงานใหญ่
วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
วันที่ก่อตั้งบริษัท
Jan 2016


ประวัติบริษัท

Established in 2006, CareerLink is one of most successful recruitment agencies managed by Japanese, supplying high quality personnel to hundreds of companies. Currently more than 500 companies use the Executive Search services. Now we have companies in Japan, Thailand & Vietnam.

ลักษณะงาน

-General Secretary work for Japanese M.D
-Interpret in Meeting (Japanese <->Thai), Production site.
-Translate document
-Other tasks as assigned

คุณสมบัติที่ต้องการ (ประสบการณ์การทำงาน/คุณสมบัติ)

* JLPT N2 ขึ้นไป

-Thai Nationality
-Male / Female
-30-40 years old
-At least 3 year experience in Interpreter
-Have a JLPT N2 or N1 certificate
-Daily conversation in English
-Have an experience in secretary (Advance)

เงื่อนไข

เงินเดือน ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูเพิ่มเติม
สถานที่ทำงาน กรุงเทพมหานคร >กรุงเทพมหานคร >ประเวศ
ชั่วโมงการทำงาน Working day/time Mon-Fri / 8:30-17:30 (Sat working/Biweekly)
วันหยุด -
หมายเหตุ Increase Salary 1times/year, Bonus 1time/year,
Social security, Medical Insurance, Meal coupon


<< กลับไป