<< กลับไป

Admin / Account Officer(Consulting Company /JLPT N2)[ญี่ปุ่น N2] [T0161]

งานบัริหารองค์กร - เลขานุการ,เจ้าหน้าที่ธุรการ,ประสานงาน (งานประจำ)


CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
(WebSite)

ประเภทของธุรกิจ
การรับสมัครงาน
สำนักงานใหญ่
วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
วันที่ก่อตั้งบริษัท
Jan 2016


ประวัติบริษัท

Established in 2006, CareerLink is one of most successful recruitment agencies managed by Japanese, supplying high quality personnel to hundreds of companies. Currently more than 500 companies use the Executive Search services. Now we have companies in Japan, Thailand & Vietnam.

ลักษณะงาน

- Handle all administration work
- Basic Accounting work (Communicate to Accounting company)

คุณสมบัติที่ต้องการ (ประสบการณ์การทำงาน/คุณสมบัติ)

* JLPT N2 ขึ้นไป

- Thai nationality
- 25 to 39 Years old
- Male/Female
- Bachelor’s Degree in Accounting
- Experience 1 year more in Admin and Account
- JLPT N2up
- Daily English conversation
- Able to Microsoft office product
- Experience working in Japanese company(Advance)

เงื่อนไข

เงินเดือน ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูเพิ่มเติม
สถานที่ทำงาน กรุงเทพมหานคร >กรุงเทพมหานคร
ชั่วโมงการทำงาน - Working day/Time Monday to Friday 8:30 to 17:30
วันหยุด -
หมายเหตุ - Salary: 40,000THB up (Depend on Experienced)
- Salary increase and Bonus: 1time/year
- Social security, Medical support,

* Character
- Professional mind, Service mind, Punctual, Cheerful, Honest person


<< กลับไป