<< กลับไป

ผู้จัดการเขตร้านอาหารญี่ปุ่น (Area Restaurant Manager)

ผู้จัดการ - ประธาน / กรรมการผู้จัดการ (งานประจำ)


Thai-Nippon Restaurants Recruitment Co., Ltd.
(WebSite)

ประเภทของธุรกิจ
การให้คำปรึกษา
สำนักงานใหญ่
ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร


ประวัติบริษัท

"บริษัท ไทย-นิปปอน เป็นบริษัทที่จัดหาพนักงานให้ร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทยโดยเฉพาะ ด้วยเครือข่ายการเป็นที่ปรึกษาให้ร้านอาหารญี่ปุ่นแบรนด์ต่างๆมาหลายปี

Thai-Nippon Restaurants Recruitment Co., Ltd. (Thai-Nippon) specialise for recruiting for the authentic Japanese restaurant operating in Thailand. Regarding the company is part of epoc (Thailand) group : Japanese restaurant consulting firm, we supreme about Japanese restaurant network in Thailand."

คุณสมบัติของผู้สมัครที่ผู้ประกอบการต้องการ

A trend of Japanese restaurant in Thailand is still growing, we would
like to invite you to join this career opportunity and grow with us.

ลักษณะงาน

ดูแลร้านอาหารญี่ปุ่นหลายสาขาที่เปิดในประเทศไทย

1. ดูแลและตรวจสอบร้านอาหารแต่ละสาขาให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย
2. ประสานงานกับฝ่ายบริหารในการดำเนินการนโยบายของบริษัท
3. ทำตารางงานและดูแลผู้ใต้บังคุบบัญชา

อัตราที่รับ 3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติที่ต้องการ (ประสบการณ์การทำงาน/คุณสมบัติ)

* JLPT N3 ขึ้นไป

1. ไม่จำกัดเพศ
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (หรือพิจารณาจากประสบการณ์)
3. อายุ 30 - 45 ปี
4. มีประการณ์การทำงานร้านอาหารอย่างน้อย 2 ปี
5. ภาษาญี่ปุ่นระดับ N3 ขึ้นไป หรือ สามารถใ้ได้เป็นอย่างดี

เงื่อนไข

เงินเดือน ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูเพิ่มเติม
สถานที่ทำงาน กรุงเทพมหานคร >กรุงเทพมหานคร >ปทุมวัน
88 Shokudo Nippon : Japanese Food Hall อิเซตัน เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 5
ชั่วโมงการทำงาน 9.00 - 18.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์
วันหยุด -
หมายเหตุ โบนัส ประกันสังคมเป็นไปตามนโยบายของบริษัท


<< กลับไป